Γλώσσα:

Πρόσφατα έργα

Οργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης στο πλαίσιο του «COST ACTION CA17108» – ΜΦΙ

Περιβάλλον έργου: Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) διοργάνωσε μια συνεδριακή εκδήλωση στην Αθήνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος «COST ACTION CA17108» στις 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου του 2019.   Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την υλοποίηση των εξής: Μίσθωση αιθουσών, χωρητικότητας 120 ατόμων, με τον απαραίτητο…
Περισσότερα...