Γλώσσα:

Προβολή και προώθηση

Υποστήριξη της δράσης PACES με προμήθεια κατάλληλου προωθητικού υλικού – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Προμήθεια προωθητικού υλικού για την υποστήριξη των δράσεων του Προγράμματος "Ενίσχυση της ετοιμότητας για την παροχή στέγασης σε χώρους προσωρινής διαμονής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης" - PACES
Περισσότερα...