espa

Γλώσσα:

Ειδικός εξοπλισμός και υπηρεσίες στο πλαίσιο του ACCSEL – ΟΛΠΑ ΑΕ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Ειδικός εξοπλισμός και υπηρεσίες στο πλαίσιο του ACCSEL – ΟΛΠΑ ΑΕ

Project Associates
 • Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας
 • Οργανισμός Λιμένος Πάτρας
 • Οργανισμός Λιμένος Brindisi

Περιοχή/Χώρα
 • Κέρκυρα, Ελλάδα
 • Πάτρα, Ελλάδα
 • Brindisi, Ιταλία

Έτος
2016

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών συνέβαλαν στην όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων με κύρια συνιστώσα αυτήν της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μια σημαντική παράμετρος αυτής της ποιότητας αποτελεί αναμφίβολα και ο βαθμός προσβασιμότητας όλων όσων ενδιαφέρονται σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και ειδικότερα των ατόμων με – παροδικού ή μόνιμου χαρακτήρα – κινητικές δυσκολίες και προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, τα οποία αποτρέπονται εξαιτίας των προβλημάτων προσβασιμότητας, από τη χρήση των μέσων θαλάσσιας μεταφοράς.

Πρόθεση ακριβώς του παρόντος έργου είναι καταγράφοντας και αναλύοντας τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των λιμένων, τις προδιαγραφές που τα διέπουν και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προτείνει νέες καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας η οποία με τη σειρά της θα συντείνει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι δυσκολίες στην πρόσβαση των θαλασσίων μεταφορών είναι πιθανόν να αποτρέψουν άτομα με κινητικές δυσκολίες στο να επιλέξουν τα θαλάσσια μέσα ως μέσο για τη μετακίνησή τους.

Τα κυριότερα προβλήματα μπορούν να καταταχθούν στις ακόλουθες 4 κατηγορίες:

 1. Φυσικά Εμπόδια
 2. Εμπόδια που προκύπτουν από συγκεκριμένες πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα
 3. Εμπόδια Δυσκολίες αναφορικά με την προσβασιμότητα σε πληροφορίες.
 4. Εμπόδια που προκαλούνται εξαιτίας λανθασμένης διαχείρισης, νοοτροπίας και στάσεων αντιμετώπισης εκ μέρους του απασχολούμενου εν γένει στον Λιμένα, προσωπικού.

Οι θαλάσσιες μεταφορές δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες πόρτα πόρτα. Για τη μετάβαση και την πρόσβαση π.χ., στον επιβατικό σταθμό ενός λιμένα οι περισσότεροι επιβάτες πελάτες, χρειάζεται είτε να περπατήσουν, είτε να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς τρένο, λεωφορείο είτε να χρησιμοποιήσουν εφόσον έχουν κινητικά προβλήματα αναπηρικό αμαξίδιο, κ.λπ. Ως εκ τούτου, και εφόσον τα λιμάνια θέλουν να παρέχουν σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες, υποχρεούνται να διαθέτουν σχέδια, διαδικασίες και εξοπλισμό κατάλληλα να εξυπηρετήσουν με επάρκεια τις ανάγκες προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα ή των ατόμων με αναπηρία.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα στους λιμένες και ειδικότερα να εξασφαλίσει ότι τα άτομα με κινητικές δυσκολίες θα έχουν πρόσβαση άνετα, εύκολα και γρήγορα, στις υπηρεσίες και εγκαταστάσεις του λιμένα.

 

Αντικείμενο έργου:

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ACCSEL 2015 και αφορούσε στην ανάπτυξη ενημερωτικών υποδομών για την προσβασιμότητα στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας (ΟΛΠΑ ΑΕ).

Αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες:

1. Σύστημα παροχής πληροφοριών - ενημέρωσης

 • Η πλατφόρμα υλοποίησης καθώς και οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης των υπηρεσιών δημιουργήθηκαν σε ανοικτό κώδικα (open source) και εγκαταστάθηκαν στις πιο πρόσφατα ενημερωμένες (updated) εκδόσεις τους.
 • Το προσφερόμενο σύστημα είναι ικανό να διαχειρίζεται διαφορετικούς ρόλους διαχειριστών.
 • Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου καθώς και τμήματα που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά του είναι βασισμένα σε γλώσσα προγραμματισμού PHP και βάση δεδομένων MySQL.
 • Η χρήση των υπηρεσιών που θα προκύπτουν έχει προβλεφθεί να γίνεται χωρίς πρόβλημα στις πλέον χρησιμοποιούμενες εκδόσεις των φυλλομετρητών IE, Chrome, Firefox, Opera και Safari.
 • Το σύστημα υποστηρίζει χρήση από κινητά τηλέφωνα (πχ. Dolphin, default Android browser)
 • Το σύσημα ενσωματώνει δυναμικό χάρτη του νέου ιστότοπου (Sitemap)
 • Ο σχεδιασμός του συστήματος είναι φιλικός προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO)

 

2. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (ταινία μικρού μήκους)

Δημιουργήθηκε ταινίας μικρού μήκους (διάρκειας 8 λεπτών) με θέμα την προσβασιμότητα στις λιμενικές εγκαταστάσεις Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Χαρακτηριστικά - Ενότητες

 • Πρόσβαση στο σύνολο των λιμενικών τομέων ( νότιο, βόρειο, Μαρίνα κ.α).
 • Πρόσβαση – κίνηση με όλους τους τρόπους ( επιβατικών οχημάτων, αστικών συγκοινωνιών, επιβατών, πλοίων όλων των κατηγοριών).
 • Θέσεις στάθμευσης, parking , κτήρια.
 • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης – Διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

Ειδικά χαρακτηριστικά της ταινίας

 • H ταινία σχεδιάστηκε για να είναι κατανοητή από όλους, γι΄αυτό δημιουργήθηκε σε 2 γλώσσες ( Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους και Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους) και στη νοηματική γλώσσα.
 • Η ταινία περιλαμβάνει παρουσιάσεις με χρήση χαρτών, animation, γραφικών, συμβόλων και χρήση πλάνων από αέρος.
 • Οι ενότητες της ταινίας αφορούν διοίκηση, στρατηγική - όραμα, ιστορική αναδρομή, πολιτική ποιότητας κ.α.
 • Η αναφερόμενη ταινία προορίζεται να παρουσιαστεί σε οθόνες στους χώρους των λιμενικών εγκαταστάσεων, στο διαδίκτυο και σε Μ.Μ.Ε.

 

3. Σχεδιασμός ιστοσελίδας

 • Δημιουργήθηκε ιστοχώρος πληροφόρησης του κοινού, με πρόβλεψη χρήσης από άτομα με αναπηρίες βασισμένο στο πρότυπο (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ.
 • Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε Ελληνικά και σε Αγγλικά, με δυνατότητα προσθήκες περισσότερων γλωσσών.
 • Το περιεχόμενο περιλαμβάνει πληροφορίες που αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα του Λιμένα και από τα άλλα προγράμματα στα οποία συμμετέχει ο Οργανισμός ( διασύνδεση με xml).
 • Για τις ανάγκες της ιστοσελίδας δημιουργήθηκαν banners, γραφικά και χάρτης - google maps με πληροφοριακό υλικό.

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο