Γλώσσα:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VIDEO WALL

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VIDEO WALL

Project Associates
  • ΕΡΤ Α.Ε.

Περιοχή/Χώρα
  • Αγ. Παρακευή, Ελλάδα

Έτος
2017

Περιγραφή έργου

Το έργο έχει σκοπό την αναβάθμιση των οπτικών εργαλείων στα studio των ζωντανών μεταδόσεων της ΕΡΤ. Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκαν συστοιχίες video wall σε 2 αίθουσες μεταδόσεων:

1. Studio Δελτίου Ειδήσεων. Διαμορφώθηκαν 3 μονόστηλα video wall, που αποτελούνται συνολικά από 9 οθόνες 55 ιντσών.

2. Studio "Αθλητικής Κυριακής". Διαμορφώθηκε ένα curved video wall, που αποτελείται συνολικά από 8 οθόνες 55 ιντσών.

Φωτογραφικό υλικό από το studio του δελτίου ειδήσεων

Φωτογραφικό υλικό από το studio της "Αθλητικής Κυριακής"

Χάρτης