Γλώσσα:

Προώθηση του PROMO YMC(H)A – Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Προώθηση του PROMO YMC(H)A – Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Project Associates
 • Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

Περιοχή/Χώρα
 • Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Προμήθεια υλικού για την προώθηση - υλοποίηση του έργου "Promotion and Development of YMC(H)A" («Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης») με ακρωνύμιο "PROMO YMC(H)A"».

Η συγκεκριμένη σύμβαση περιλαμβανόταν στο πακέτο εργασίας Επικοινωνία και Διάδοση του έργου "Promotion and Development of YMC(H)A - Youth Mobilization - Cultural Heritage and Athletic Valorization" με ακρωνύμιο "PROMO YMC(H)A" που είχε ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 -2020» με κωδικό MIS 5010927 και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 με απόφαση ένταξης την υπ’ αρ. πρωτ. 120284/2-11-2017 και υπ’αριθ.1643 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 67Μ6465ΧΙ8-2ΡΦ) και είχε λάβει κωδικό MIS 2017ΕΠ208600002 2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ – INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ3 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017- Τροποποίηση 00 της ΣΑΕΠ 208/06).

 

Πλαίσιο υλοποίησης του έργου PROMO YMC(H)A

Στο πλαίσιο της από 11/2/2015 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος GREECE-BULGARIA, ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου συμμετείχε σε εταιρικό σχήμα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 83/2016 απόφαση του Δ.Σ., με σκοπό την υποβολή πρότασης για το έργο "PROMO YMC(H)A" με κωδικό 1862/22-04-2016. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2:Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περιοχή και την Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Γενικοί στόχοι του έργου PROMO YMC(H)A

Το έργο αποσκοπούσε τόσο στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των υφιστάμενων και των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής, όσο και της ωφέλειας από την ανταλλαγή εμπειριών και των καλών πρακτικών της διασυνοριακής περιοχής και αναμενόταν να οδηγήσει σε μια ισχυρότερη πολιτική δέσμευση μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων της διασυνοριακής περιοχής ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον κόσμο του αθλητισμού και του πολιτισμού.

 

Αναλυτική παρουσίαση δράσεων του έργου PROMO YMC(H)A

Το εταιρικό σχήμα αποτελούνταν από φορείς και των δυο χωρών (2 από Ελλάδα και 2 από Βουλγαρία).

Στο σχήμα συμμετείχαν:

 1. Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.) (Συντονιστής εταίρος) - Ελλάδα
 2. Το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο Neofit Rilsky του Μπλαγκόεβγκραντ, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ιατρικής Περίθαλψης και Αθλητισμού - Βουλγαρία
 3. Ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου - Ελλάδα
 4. Ο Δήμος Ράζλογκ - Βουλγαρία

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.400.816,41 € και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου (100%) από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια. Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό για το Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου ανερχόταν στα 215.659,41 €.

 

Δράσεις Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου

Ενδεικτικά οι δράσεις που επρόκειτο να υλοποιήσει ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου ήταν οι ακόλουθες:

 • Βελτιωτικά έργα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων στο ΔΑΚ και στα υπαίθρια γυμναστήρια της Αντ. Τρίτση
 • Προμήθεια εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού
 • Τοποθέτηση Infokiosk με ψηφιοποιημένο υλικό
 • Δημιουργία εφαρμογής για smartphones
 • Πρόσληψη 2 εξειδικευμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής
 • Διοργάνωση του νέου θεσμού της «Αθλητικής Γειτονιάς» και ενός Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης
 • Συμμετοχή σε 3 συναντήσεις Εργασίας (Μπλαγκόεβγκραντ, Θεσσαλονίκη, Ράζλογκ)
 • Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου σε τοπικό επίπεδο

Τα πακέτα εργασίας που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του έργου, κατηγοριοποιούνταν ως εξής:

 1. Διαχείριση και συντονισμός έργου (WP1: Project management & Coordination),
 2. Επικοινωνία και Διάδοση (WP2: Communication & Dissemination),
 3. Τεχνική ικανότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας (WP: Technical capacity & transfer of know-how),
 4. Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση εγκαταστάσεων (WP4: Facilities modernization & rehabilitation),
 5. Σχεδιασμός ηλ. Πλατφόρμας για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό (WP5:Design of e-platform about sports & culture),
 6. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των νέων (WP6: Instructive Initiatives for Youth Awareness)

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ για το παραπάνω έργου ανέλαβε την υλοποίηση της Ομάδας 2: Επικοινωνία και Διάδοση στο πλαίσιο του WP2: Communication & Dissemination, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

 1. Αναμνηστικά για τους συμμετέχοντες στο τουρνουά των εταίρων (πλακέτα φάκελος από βελούδο σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, ενδεικτικών διαστάσεων 9x12cm ή 10x10cm με πλακέτα από χρυσό ή ασημί background που έφερε χάραξη. Τα προς χάραξη στοιχεία δόθηκαν από την Υπηρεσία π.χ. λογότυπα, ακρωνύμιο έργου, εμπλεκόμενοι φορείς κλπ. στην αγγλική γλώσσα) - 50 τεμάχια
 2. Μετάλλια με ένθετο θέμα (για αθλήματα ή λογότυπο) με κορδέλα μήκους 80cm, πλάτους 10mm και θέμα διαμέτρου 25mm. Τα μετάλλια είχαν χάραξη στην πρόσθια όψη του μεταλλίου (υλικό σίδηρος, διάμετρος 60mm, πάχος 2,60mm και βάρος 46gr)- 50 τεμάχια
 3. Αναμνηστικά διπλώματα για όλους τους συμμετέχοντες (Α4 μίας όψης 2,50γρ. velvet) - 1.000 τεμάχια
 4. Αναμνηστικά μπλουζάκια με το λογότυπο του έργου για όλους τους συμμετέχοντες (χρωματιστά μπλουζάκια με ένα χρώμα εκτύπωση το λογότυπο στο μπροστινό μέρος και στο πίσω ανάπτυγμα Α4)- 890 τεμάχια
 5. Διακριτικά μπλουζάκια προπόνησης με αρίθμηση στο μπροστινό και πίσω μέρος (εφήβων) σε δύο χρώματα - 30 τεμάχια
 6. Μπλουζάκια με το λογότυπο της διοργάνωσης για τους εθελοντές (παρατηρητές, κριτές, διαιτητές, ξεναγοί) - 80 τεμάχια
 7. Τρίπτυχο φυλλάδιο με ανάπτυγμα Α4 με οδηγίες ασφαλούς άσκησης για την προβολή όλης της δράσης - 20.000 τεμάχια

Filladio1 Filladio2. kordelio-evosmos-metallio kordelio-evosmos-shirt-BLUE kordelio-evosmos-shirt-GREY kordelio-evosmos-shirt-LAXANI-TELIKOΕνθύμιο

Χάρτης