Γλώσσα:

Διαχείριση έργων

Συμβουλευτική έργων

Προβολή & Προώθηση

Διοργάνωση συνεδρίων

 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών επικοινωνίας και ανάπτυξης

Η εταιρεία Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ είναι μια ελληνική εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα σε θέματα διαχείρισης έργων, συμβουλευτικής επιχειρήσεων και υπηρεσιών marketing, με εξειδικευμένη εμπειρία σε απαιτητικά και πολύπλοκα έργα που αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιους φορείς και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, ο οποίος ανανέωνεται διαρκώς προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής
Κατακόρυφο Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Υπηρεσίες επικοινωνίας & ανάπτυξης
contact address Κονδύλη 5, Βούλα
Τ.Κ. 16673 Αθήνα
contact phone  210 89 94 955
contact email  katakoryfo@gmail.com