Γλώσσα:

Ενδεικτικές συνεργασίες

 

Η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει μία σειρά μεγάλων έργων σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τα οποία αφορούσαν στη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου, στον σχεδιασμό συστήματος παροχής πληροφοριών, στην προβολή και προώθηση, στην οργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, στη δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου και στην προμήθεια εργαστηριακού οπτικοακουστικού εξοπλισμού & λογισμικού.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω φορείς και οι εταιρίες που διατηρούμε συνεργασία:

ΕΛΛΑΔΑ

logos_greece

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

logos_foreign

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το