Γλώσσα:

Συμβουλευτική έργων

 

Στον τομέα της Συμβουλευτικής έργων η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ παρέχει μέσω των έμπειρων στελεχών της και του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών της, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, αναπτυξιακής πολιτικής και αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη και υπεύθυνη υποστήριξη σε έργα που χρηματοδοτούνται από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνοντας κάθε στάδιο από την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασης μέχρι την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και της εκταμίευσης από τον φορέα χρηματοδότησης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  αφορούν ιδιώτες που στοχεύουν στη δημιουργία νέας επιχείρησης, υφιστάμενες επιχειρήσεις και ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που σχεδιάζουν να επεκταθούν ή να εκσυγχρονιστούν καθώς και Οργανισμούς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και καθοδηγεί τους πελάτες της αξιόπιστα και αποτελεσματικά στην αξιοποίηση των κατάλληλων ευκαιρίων χρηματοδότησης.

Στα πλαίσια ολοκληρωμένης υποστήριξης παρέχονται:

  • Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
  • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και τεχνικών δελτίων
  • Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση
  • Διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης έργου
  • Παρακολούθηση αποπληρωμής από τον φορέα χρηματοδότησης
  • Σύνταξη τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης

Σχετικά έργα