Γλώσσα:

Νέα

6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Α κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Α κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές α) σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, το οποίο επεκτείνεται από τους έξι (6)…
Περισσότερα...

6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6042/17.11.2021) ένταξης έργων στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Περισσότερα...

3η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη εννέα (9) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 731.355,99 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση ΕΔΩ
Περισσότερα...

3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον πενήντα οκτώ (58) ωφελουμένων,  συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.443.933,01 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση ΕΔΩ
Περισσότερα...

18η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5998/15.11.2021) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ
Περισσότερα...

7η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, εκατόν εβδομήντα μίας (171) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.667.068,84 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση. Οι υποψήφιοι των οποίων…
Περισσότερα...

10η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, διακοσίων σαράντα τριών (243) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.315.161,23 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής…
Περισσότερα...

6η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη διακοσίων είκοσι επτά (227) αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 2.134.555,94 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε χίλια διακόσια εξήντα εννιά (1.269) και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται…
Περισσότερα...

10η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη χιλίων διακοσίων δέκα οκτώ (1.218) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12.081.630,88 ευρώ. Από τις αιτήσεις αυτές: α) οι χίλιες διακόσιες δέκα…
Περισσότερα...

Εγχειρίδιο οδηγιών για την κατάρτιση & υποβολή της αίτησης τελικής καταβολής ενίσχυσης (ελέγχου) στο ΠΣΚΕ για τη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Ένα νέο χρήσιμο υποστηρικτικό εργαλείο βρίσκεται πλέον στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων». Συγκεκριμένα το εγχειρίδιο είναι ένας χρηστικός οδηγός που βοηθάει τους δικαιούχους της Δράσης να συμπληρώσουν ορθά το αίτημα επαλήθευσης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr). Δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για την κατάρτιση και υποβολή της αίτησης…
Περισσότερα...

Διοργάνωση ημερίδας «Οι κινηματογραφικές παραγωγές ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών»

Με ημερίδα στην έκθεση Philoxenia ξεκινά η συνεργασία της εταιρείας ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις στοχευμένες ενέργειες προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό Με την ευκαιρία της επανεκκίνησης του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο από το φετινό καλοκαίρι αλλά και των αισιόδοξων μηνυμάτων από την επισκεψιμότητα και την αύξηση της δυναμικής της Κεντρικής…
Περισσότερα...

Λήξη υποβολής αιτήσεων για τη Δράση «Elevate Greece»

H Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» θα είναι ανοικτή για υποβολές μέχρι την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση, με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών…
Περισσότερα...

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο