Γλώσσα:

Νέα

Ολοκλήρωση υποβολών στη Δράση «e-λιανικό» και προαναγγελία Β’ κύκλου

Ολοκληρώθηκε με 11.503 αιτήσεις η Δράση «e –λιανικό» – Προκήρυξη Β’ Κύκλου της Δράσης εντός του Απριλίου Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου, η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος». Η δράση αφορούσε…
Περισσότερα...

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις και Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης για τη Δράση Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜμΕ

Δημοσιεύθηκαν οι Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις καθώς και το Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  για τη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ.   Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις ΕΔΩ Δείτε το Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΕΔΩ
Περισσότερα...

Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς»

Δημοσιεύθηκε συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ογδόντα επτά (87) εγκεκριμένες αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων της Παρέμβασης ΙΙ, με δημόσια δαπάνη 64.062.487,50 ευρώ. Δείτε τον συμπληρωματικό Προσωρινό Κατάλογο εδώ
Περισσότερα...

Νέο εταιρικό βίντεο της ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ

Το νέο εταιρικό βίντεο της ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ είναι γεγονός! Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ είναι μια εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα σε θέματα συμβουλευτικής και διαχείρισης έργων, χρηματοδοτικών προγραμμάτων, υπηρεσιών προβολής, διοργάνωσης εκδηλώσεων κλπ. Δραστηριοποιείται από το 2014 σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα πρωτοπόρων και καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής, ο οποίος ανανέωνεται διαρκώς προκειμένου να…
Περισσότερα...

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την επανεκκίνηση της εστίασης

Το πρόγραμμα Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο της εστίασης. Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της επαναλειτουργίας του συνόλου των επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες επλήγησαν από…
Περισσότερα...

Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών Νο 10/09-02-2021, Νο 11/12-02-2021 και Νο 12/23-02-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ολοκλήρωση της εξέτασης 61 ενστάσεων, από τις οποίες πενήντα (50) απορρίπτονται και έντεκα (11) γίνονται αποδεκτές. Δείτε τη σχετική Απόφαση Eδώ
Περισσότερα...

Βαθμολογική Κατάταξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε ο Οριστικός Κατάλογος με τη Βαθμολογική Κατάταξη του συνόλου των εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων και τα μη Επιχορηγούμενα/Απορριφθέντα Επενδυτικά Σχέδια της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕK.  Στον κατάλογο περιλαμβάνεται ο οριστικός πίνακας με τις απορρίψεις (μη επιλέξιμων/απορριφθέντων) εννιακοσίων πενήντα (950) επενδυτικών σχεδίων, τα οποία είτε απορρίφθηκαν στο πρώτο στάδιο…
Περισσότερα...

Τροποποίηση Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID19»

Δημοσιεύθηκε η έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση της Πρόσκλησης αφορά αλλαγές στις ημερομηνίες, στις οποίες οφείλουν να απασχολούν συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση,…
Περισσότερα...

Έγκριση Αποτελεσμάτων Εξέτασης Ενστάσεων της Παρέμβασης ΙI «Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς» της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (Β κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Εγκρισης των Αποτελεσμάτων Εξέτασης των Ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά της Απόφασης Απόρριψης Παράρτημα Ια και Ιγ της Παρέμβασης ΙI «Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς» του Β κύκλου της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ. Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Περισσότερα...

Συμπλήρωση Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «e-λιανικό»

Δημοσιεύθηκε η Συμπλήρωση του Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ. Συγκεκριμένα προστέθηκε μια ερώτηση (Αρ. 27) που αφορά στην επιλεξιμότητα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τεταρτοβάθμιους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας ΚΑΔ. Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις…
Περισσότερα...

8η Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων της Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» του ΕΠΑνΕΚ που αφορά την έγκριση μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης με ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης στο χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως και 28-02-2021, δημόσιας δαπάνης 643,00…
Περισσότερα...

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Tέλη καλοκαιριού προκηρύσσεται o νέος κύκλος

Τετραπλή παρέμβαση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τον Απρίλιο αρχίζει η ένταξη των νοικοκυριών που υπέβαλαν αιτήσεις στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και εγκρίθηκαν. Στα τέλη του καλοκαιριού προκηρύσσεται το νέο Εξοικονομώ για σπίτια, με διαφοροποιημένα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων. Μέσα στη χρονιά…
Περισσότερα...

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών – 1η τροποποίηση της πρόσκλησης

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά στην παράταση της προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, από τους δεκαοκτώ (18) στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία…
Περισσότερα...

e-λιανικό: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» έως 05 Απριλίου 2021 Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»  του…
Περισσότερα...

Πρόσκληση «Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος»

Υπενθυμίζεται προς τους ενδιαφερόμενους, ότι η τελευταία μέρα υποβολής προτάσεων για τη Πρόσκληση «Δημιουργία, Aνάδειξη και Aξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» είναι η Παρασκευή 26/03/2021 και ώρα 16:00. Η Πρόσκληση Προϋπολογισμού 25.000.000,00 ευρώ απευθύνεται σε ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ' ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο…
Περισσότερα...