Γλώσσα:

Νέα

11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη  (11η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, που αφορά στην ένταξη επιπλέον εξήντα δύο (62) επιχειρηματικών σχεδίων της δράσης, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.504.863,51 ευρώ Με τις νέες αυτές εντάξεις, ολοκληρώνεται ο κύκλος αξιολογήσεων των έργων που…
Περισσότερα...

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Ενταγμένων Έργων στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ» Πρώτη (1η) Πρόσκληση «Φορέας Αρωγός» – Επικαιροποίηση

Σε συνέχεια της πρώτης (1ης) τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» του ΕΠΑνΕΚ, επικαιροποιήθηκε το αρχείο με τα στοιχεία των Φορέων Αρωγών, σύμφωνα με το οποίο εντάσσονται επί πλέον δέκα (10) Φορείς Αρωγοί. Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία των ενταγμένων φορέων αρωγών ΣΣΚ…
Περισσότερα...

1η Διαβούλευση του ΕΠ “Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή 2021-2027” από 12/01/2021 έως 22/01/2021

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή" της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σχεδιάζεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της χώρας για τον τομέα Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής) και έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη βιώσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών υποδομών και έξυπνων συστημάτων, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της…
Περισσότερα...

Προδημοσίευση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό»

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια…
Περισσότερα...

Διαδραστικό Workshop Δημιουργικότητας και Βιώσιμης Καινοτομίας στις ΜμΕ (online)

Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Δημιουργία βιώσιμης καινοτομίας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τη χρήση δημιουργικών μεθόδων και διαδικασιών» (“Create sustainable Innovation in SMEs using creative methods and processes”) και ακρωνύμιο “CreaInnovation”, διοργανώνει την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρες 11:00 –…
Περισσότερα...

Παράταση διαβούλευσης για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ 2021-2027)

Η διαβούλευση για το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ 2021-2027) παρατείνεται έως τις 15/01/21. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027» η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσιεύει το Concept Paper του Προγράμματος, το οποίο αποτελεί το πρώτο συνοπτικό κείμενο διαβούλευσής του (στρατηγική, αρχιτεκτονική και  βασικοί στόχοι). Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και…
Περισσότερα...

Δύο προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop σε επιχειρήσεις

Έως και με 5.000 ευρώ μπορούν να επιδοτηθούν –και μάλιστα αναδρομικά- μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπολογίζεται να ανοίξει το επόμενο 10ημερο. Μέσω αυτού του προγράμματος θα χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% η δαπάνη για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και θα αφορά αποκλειστικά…
Περισσότερα...

Πρώτες τροποποιήσεις της Απόφασης Απόρριψης και Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση “Φορέας Αρωγός”»

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη 23 αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 4.251.713,01 ευρώ. Δείτε τη σχετική Απόφαση ΕΔΩ Επίσης, δημοσιεύθηκε 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο…
Περισσότερα...

Elevate Greece: Συνεχίζεται ο εμπλουτισμός του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

Το Elevate Greece (Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων) αποτελεί την πλατφόρμα μέσω της οποίας εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις και πιστοποιούνται «επίσημα» από την Πολιτεία ως νεοφυείς, εφόσον πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά: της καινοτομίας (innovation) της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος (scalability) Στόχος του Elevate Greece είναι η ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.  Για να υποβάλλει…
Περισσότερα...

Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 – Α Κύκλος»

Δημοσιεύθηκαν 2 τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 - Α' Κύκλος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με δικαιούχο την  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΔΟΥ). Η πρώτη (1η) Απόφαση συνολικής…
Περισσότερα...

Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για ενταγμένα έργα 5 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών

Δημοσιεύθηκαν Αποφάσεις χορήγησης οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα 5 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. Με  τις Αποφάσεις δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων έως και 6 μήνες μετά την οριζόμενη ημερομηνία λήξης και όχι αργότερα από την 31/12/2023. Όσοι κάνουν χρήση της ευεργετικής προθεσμίας παράτασης υποχρεούνται…
Περισσότερα...

Επεξηγηματικά βίντεο για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

Στο πλαίσιο της υποστήριξης και διευκόλυνσης των επενδυτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα www.ependyseis.gr, η ΜΟΔ ολοκλήρωσε 3 ενημερωτικά βίντεο (How to  tutorial) για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος  Κρατικών Ενισχύσεων. Το πρώτο βίντεο διευκολύνει νέους  χρήστες στην εγγραφή τους, το δεύτερο παρουσιάζει πώς υποβάλλουμε πρόταση σε πρόγραμμα ενίσχυσης και το τρίτο αναλύει συνηθισμένες ερωτήσεις των χρηστών και σύντομες…
Περισσότερα...

3,73 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί τους τελευταίους 18 μήνες από το ΕΠΑνΕΚ προς τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το ΕΠΑνΕΚ έχει καλύψει το 81,3% των διαθέσιμων πόρων μέχρι και τις 29/12/2020 και τρία χρόνια πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος. Η συνδρομή του Προγράμματος κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στο σύνολο των Ευρωπαϊκών Κρατών σε απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ειδικότερα το τελευταίο…
Περισσότερα...

Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 9/30.11.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ολοκλήρωση της εξέτασης 15 ενστάσεων, από τις οποίες 10 απορρίπτονται, ενώ 5 ενστάσεις γίνονται αποδεκτές. Δείτε τη σχετική Απόφαση ΕΔΩ.
Περισσότερα...

Διαβούλευση για το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ 2021-2027)

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027» η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσιεύει το Concept Paper του Προγράμματος, το οποίο αποτελεί το πρώτο συνοπτικό κείμενο διαβούλευσής του (στρατηγική, αρχιτεκτονική και  βασικοί στόχοι). Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) σχεδιάζεται ως  μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που θα υποστηρίξει τους…
Περισσότερα...