Γλώσσα:

Νέα

ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020: Ψηφιακό Βήμα

Ταυτότητα Δράσης Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών. Προϋπολογισμός της Δράσης 50.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 5.000€ έως 50.000€ Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται…
Περισσότερα...

ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020: Ψηφιακό Άλμα

Ταυτότητα Δράσης Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων στη χώρα μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών. Προϋπολογισμός της Δράσης 50.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 55.000€ έως 400.000€ Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται…
Περισσότερα...

Ανακοινώθηκε παράταση της υποβολής αιτήσεων για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00. Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ Πηγή: antagonistikotita
Περισσότερα...