Γλώσσα:

Νέα

Επιχειρηματικότητα 360°: Νέες ενισχύσεις 150 εκατ. για επενδύσεις – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ένταξης  

Συνεχίζεται έως και τις 10 Απριλίου 2023η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητα 360° του νέου Αναπτυξιακού νόμου.   Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Υπενθυμίζεται ότι υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων - αλιείας, της μεταποίησης - εφοδιαστικής αλυσίδας, της…
Περισσότερα...

Workshop «Risk and Crisis Communication» στο πλαίσιο του TERROR

Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, θεματικό Workshop «Risk and Crisis Communication», σε εθνικό επίπεδο, τη Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Οκτωβρίου  2022, στο THE GOLDEN AGE HOTEL, στην Αθήνα, υπό την Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση “TERROR” (Strengthen Health Preparedness and Response to Biological and Chemical Terror Attacks in the…
Περισσότερα...

«Ψηφιακές Συναλλαγές»

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση…
Περισσότερα...

«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές…
Περισσότερα...

Παράταση Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων για τρία χρηματοδοτικά προγράμματα

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και για τις κατηγορίες αιτήσεων 1, 2 και 3 του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Επίσης η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» παρατείνεται έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.
Περισσότερα...

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Σήμερα, Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 3.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων,…
Περισσότερα...

Αποφάσεις ανάκλησης ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος»

Δημοσιεύτηκαν αποφάσεις ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Περισσότερα...

4η τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» σχετικά με την έγκριση χρηματοδότησης διακοσίων είκοσι εννέα (229) επιπλέον αιτήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.629.098,72 ευρώ. Με την τροποποίηση της Απόφασης τα συνολικά…
Περισσότερα...

5η Απόφαση Απόρριψης Aιτήσεων Xρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Απόφαση Απόρριψης Aιτήσεων Xρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων εξήντα (60) αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 509.392,35 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης…
Περισσότερα...

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Στόχος της δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027»  είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Είναι…
Περισσότερα...

Έγκριση για το σύνολο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οκτώ ακόμη Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 έλαβαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, που έχουν πλέον λάβει έγκριση στο σύνολό τους, είναι αυξημένοι κατά 2,2 δισ. € (από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ. €). Τα Προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι τα…
Περισσότερα...

Απόφαση Έγκρισης Πινάκων απορριφθεισών προτάσεων στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων πληγέντων Δήμων Αττικής» των ΠΕΠ Αττικής

Δημοσιεύθηκε απόφαση (Περιφέρεια Αττικής 2146/29.08.2022) έγκρισης Πινάκων των απορριφθεσών προτάσεων στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων πληγέντων Δήμων Αττικής» των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020), την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Περισσότερα...

Αναπτυξιακός νόμος: ξεκινούν αιτήσεις για τουριστικές επενδύσεις

Με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 5η Σεπτεμβρίου 2022,  ενεργοποιείται ο κύκλος των αιτήσεων για την «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.   Ποσοστό ενίσχυσης Το ποσοστό ενίσχυσης δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα δύναται να ανέλθει σε έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.   Επιλέξιμες επιχειρήσεις-ύψος…
Περισσότερα...

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο