Γλώσσα:

Εταιρεία

[mp_row] [mp_span col="6"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

[/mp_heading]
[/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_text]

Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ είναι μια ελληνική εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού έργων, συμβουλευτικής χρηματοδοτικών προγραμμάτων, υπηρεσιών marketing και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε απαιτητικά και πολύπλοκα έργα που αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιους φορείς και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα...

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_button text="Περισσότερα" link="/about/company/" target="false" align="left" mp_style_classes="motopress-btn-color-silver motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [mp_span col="6"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

[/mp_heading]
[/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_text]

Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει μία σειρά μεγάλων έργων σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τα οποία αφορούσαν στη διαχείριση και το συντονισμό του έργου, στο σχεδιασμό συστήματος παροχής πληροφοριών, στην προβολή και προώθηση, στην οργάνωση εκδηλώσεων και ...

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_button text="Περισσότερα" link="/about/our-collaborators/" target="false" align="left" mp_style_classes="motopress-btn-color-silver motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span col="6"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

[/mp_heading]
[/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_text]

Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα των εργασιών της κατά ISO 9001:2015. Το ISO 9001:2015 αποτελεί διεθνές πρότυπο με βάση το οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού ...

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_button text="Περισσότερα" link="/about/certifications/" target="false" align="left" mp_style_classes="motopress-btn-color-silver motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [mp_span col="6"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

[/mp_heading]
[/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_text]

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. ΙΚΕ έχει  αποδείξει έμπρακτα την ευαισθητοποίηση της στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και πράσινης ανάπτυξης. Έτσι στο πλαίσιο έργων περιβαλλοντικής προστασίας τα οποία υλοποιεί (με πιο πρόσφατο παράδειγμα το έργο «Adapt agricultural production to climate change and limited water supply» με αντικείμενο...

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_button text="Περισσότερα" link="/about/corporate-social-responsibility/" target="false" align="left" mp_style_classes="motopress-btn-color-silver motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span col="6"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

[/mp_heading]
[/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_text]

Κεφαλαιουχικές εισφορές και ισολογισμοί...

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_button text="Περισσότερα" link="/about/financial-data/" target="false" align="left" mp_style_classes="motopress-btn-color-silver motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span]

 

[/mp_row]