Γλώσσα:

Εταιρία

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ είναι μια ελληνική εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα σε θέματα διαχείρισης έργων, συμβουλευτικής επιχειρήσεων και υπηρεσιών marketing, με εξειδικευμένη εμπειρία σε απαιτητικά και πολύπλοκα έργα που αφορούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς , δημόσιους φορείς και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα...

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει μία σειρά μεγάλων έργων σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τα οποία αφορούσαν στη διαχείριση και τον συντονισμό του έργου, στον σχεδιασμό συστήματος παροχής πληροφοριών, στην προβολή και προώθηση, στην οργάνωση ημερίδων και ...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα των εργασιών της κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435. Το πρότυπο ISO 9001:2008 αποτελεί διεθνές πρότυπο, με βάση το οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας...

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρεία έχει  αποδείξει έμπρακτα την ευαισθητοποίηση της στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και πράσινης ανάπτυξης. Έτσι στο πλαίσιο έργων περιβαλλοντικής προστασίας τα οποία υλοποιεί (με πιο πρόσφατο παράδειγμα το έργο «Adapt agricultural production to climate change and limited water supply» με αντικείμενο...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κεφαλαιουχικές εισφορές και ισολογισμοί...