Γλώσσα:

Υπηρεσίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργου υιοθετώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στο project management προκειμένου να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και να επιτυγχάνονται οι στόχοι εντός του προβλεπόμενου...

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ

Στον τομέα της Συμβουλευτικής έργων η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ παρέχει μέσω των έμπειρων στελεχών της και του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών της, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, αναπτυξιακής πολιτικής και αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων...

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Η διαχείριση των επικοινωνιακών και προωθητικών αναγκών των πελατών της Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ επιτυγχάνεται με ολιστικό τρόπο καθώς εφαρμόζονται ολοκληρωμένα μοντέλα επικοινωνίας και αξιοποιούνται όλοι οι παραδοσιακοί και σύγχρονοι δίαυλοι διάχυσης πληροφοριών...

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Η Κατακόρυφο Μ.ΙΚΕ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διοργάνωση οποιουδήποτε τύπου συνεδρίου, σεμιναρίου ή πολιτιστικής δράσης αναλαμβάνοντας τη συνολική διαχείριση και το συντονισμό του έργου, από το σχεδιασμό του ενημερωτικού υλικού και την ανεύρεση κατάλλήλου χώρου μέχρι την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις. ..