Γλώσσα:

Υπηρεσίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού έργων υιοθετώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και να επιτυγχάνονται οι...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στον τομέα της Συμβουλευτικής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ παρέχει, μέσω των έμπειρων στελεχών και του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών της, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στρατηγικού...

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Η διαχείριση των επικοινωνιακών και προωθητικών αναγκών των πελατών της ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ επιτυγχάνεται με ολιστικό τρόπο καθώς εφαρμόζονται ολοκληρωμένα μοντέλα επικοινωνίας και αξιοποιούνται όλοι οι...

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διοργάνωση οποιουδήποτε τύπου συνεδρίου, σεμιναρίου, πολιτιστικής ή αθλητικής δράσης αναλαμβάνοντας τη συνολική διαχείριση και το συντονισμό του έργου, από το...