Γλώσσα:

Υπηρεσίες

[mp_row] [mp_span col="6"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

[/mp_heading]
[/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_text]

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαχείρισης έργων υιοθετώντας τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να καλύπτονται οι ειδικές απαιτήσεις κάθε έργου και να επιτυγχάνονται οι στόχοι εντός του...

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_button text="Περισσότερα" link="/services/project-management/" target="false" align="center" mp_style_classes="motopress-btn-color-silver motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [mp_span col="6"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

[/mp_heading]
[/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_text]

Στον τομέα της Συμβουλευτικής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ παρέχει, μέσω των έμπειρων στελεχών και του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών της, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού, αναπτυξιακής πολιτικής και...

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_button text="Περισσότερα" link="/services/business-advisory/" target="false" align="center" mp_style_classes="motopress-btn-color-silver motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span col="6"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]

ΔΙΑΧΥΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ

[/mp_heading]
[/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_text]

Η διαχείριση των επικοινωνιακών και προωθητικών αναγκών των πελατών της ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ επιτυγχάνεται με ολιστικό τρόπο καθώς εφαρμόζονται ολοκληρωμένα μοντέλα επικοινωνίας και αξιοποιούνται όλοι οι...

[/mp_text] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_button text="Περισσότερα" link="/services/promotions/" target="false" align="center" mp_style_classes="motopress-btn-color-silver motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded"] [/mp_span_inner] [/mp_row_inner] [/mp_span] [mp_span col="6"] [mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"] [mp_span_inner col="12"] [mp_heading]