Γλώσσα:

10η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη δεκαεπτά (17) επιπλέον αιτήσεων χρηματοδότησης, δημόσιας δαπάνης 31.500,00 ευρώ. Τα συνολικά ενταγμένα έργα στη Δράση ανέρχονται σε 13.712 και η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 25.081.141,96 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο