Γλώσσα:

2η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της εξέτασης εκατόν τριάντα μίας (131) ενστάσεων. Ειδικότερα, γίνονται αποδεκτές (17) ενστάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 31.500,00 ευρώ, ενώ απορρίπτονται εκατόν δεκατέσσερις (114) ενστάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 206.283,85 ευρώ.

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο