Γλώσσα:

7η τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων – Ψηφιακό Βήμα

Δημοσιεύθηκε η έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Βήμα», σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στους είκοσι επτά (27) μήνες, από τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες που ίσχυε, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δείτε την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο