Γλώσσα:

Παράταση αιτήσεων για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ

Πηγή: antagonistikotita