Γλώσσα:

Έργα

Υπηρεσίες προώθησης & επικοινωνίας του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για χρήστες Ουσιών» – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προέβη στην ανάθεση υπηρεσιών για την προώθηση και επικοινωνία του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για χρήστες Ουσιών» που είχε αναλάβει σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ. Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για χρήστες Ουσιών» είχε στόχο την προάσπιση της ατομικής και δημόσιας υγείας στη βάση…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες διάχυσης και ενημέρωσης έργου στο πλαίσιο του BIOECO-RDI – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «BIOECO-R.D.I. – BIOECOnmy Research Driven Innovation» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B «Αδριατική–Ιόνιο 2014-2020» προέβη στην ανάθεση «Υπηρεσιών Διάχυσης και Ενημέρωσης Έργου». Η ανάθεση αναλυόταν στις ακόλουθες τρεις ομάδες: Ομάδα Α:Υπηρεσίες Εκτύπωσης Προωθητικού Υλικού Ομάδα Β: Υπηρεσίες Μετάφρασης Ηλεκτρονικού Υλικού…
Περισσότερα...

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»   Δικαιούχοι: Η δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των 8 τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες) προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση…
Περισσότερα...

MOLD3DPRINT – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Αναλυτικός τίτλος έργου: Σχεδιασμός και παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος υψηλής επιτελεστικότητας με συνθέτη γεωμετρία (3d printing) για χρήση στη σύγχρονη και παραδοσιακή αρχιτεκτονική (MOLD3DPRINT)   Δράση ένταξης: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ   Περιγραφή έργου Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την παραγωγή έτοιμων δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα/τσιμεντοκονία με…
Περισσότερα...

NeuroArk – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Αναλυτικός τίτλος έργου: Εφαρμογή της τεχνολογίας των Βαθιά Νευρωνικών Δικτύων για την Τεκμηρίωση των επιγραφών σε μνημειακά έργα και έργα μικροτεχνίας σε Μονές της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους (NeuroArk)   Δράση ένταξης: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ   Περιγραφή έργου Το NeuroArk φιλοδοξεί να παρουσιάσει τον επιγραφικό πλούτο επιλεγμένων Μονών στο…
Περισσότερα...

Παραγωγή υφασμάτινων μασκών πολλαπλών χρήσεων – Ιορδανάκειον Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς

Tο Ιορδανάκειον - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς προχώρησε σε απευθείας ανάθεση της παραγωγής 450 υφασμάτινων μασκών πολλαπλών χρήσεων (300 παιδικών και 100 ενηλίκων) με εκτύπωση λογοτύπου στην ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ.
Περισσότερα...

ProgHRC – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Το έργο «Σταδιακή αυτοματοποίηση εργασιών με συνεργασία ανθρώπου και Ρομπότ - ProgHRC» που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση, έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ρομπότ βοηθού στο οποίο ο άνθρωπος θα επιδεικνύει κιναισθητικά σύνθετες επαναλαμβανόμενες ή περιοδικές εργασίες και το ρομπότ θα μαθαίνει να τις εκτελεί με σταδιακή αυτοματοποίηση. Το έργο θα βασιστεί σε σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης που θα εξελιχθούν…
Περισσότερα...

Εργασίες αναβάθμισης της ιστοσελίδας freeathens44 – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση εργασιών αναβάθμισης της ιστοσελίδας “free Athens 1944”.   Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας “free Athens 1944” και συγκεκριμένα τις εξής εργασίες: Αισθητική αναβάθμιση ιστοσελίδας Βελτίωση ταχύτητας ιστοσελίδας Αναβάθμιση της mobile έκδοσης RSS Feed SEO Διαδραστικό χάρτη
Περισσότερα...

Μετάφραση – απόδοση μεταδεδομένων τεκμηρίωσης της «Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού» – Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Περιβάλλον έργου: Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Μετάφραση – απόδοση μεταδεδομένων τεκμηρίωσης στην Αγγλική Γλώσσα». Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η παροχή υπηρεσιών μεταφραστικής απόδοσης στην Αγγλική των επιστημονικών μεταδεδομένων τεκμηρίωσης του πολιτιστικού αποθέματος του Αγίου Όρους που περιέχεται στο ψηφιακό αποθετήριο της «Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού». Το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό απόθεμα που…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες προβολής, προώθησης και υποστήριξης εκπαιδευτικής διαδικασίας – Ιορδανάκειον Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς

Tο Ιορδανάκειον - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς προχώρησε σε απευθείας ανάθεση των εξής υπηρεσιών στην ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ: Σχεδιασμός εταιρικού λογοτύπου     Παραγωγή προωθητικού υλικού (τρίπτυχα φυλλάδια, αφίσες, banners)     Παραγωγή προωθητικού βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=1-uYT93zmkk Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης Υποστήριξη οργάνωσης εικαστικού σχολικού διαγωνισμού Υποστήριξη οργάνωσης μαθημάτων τηλεκπαίδευσης
Περισσότερα...

Οργάνωση 3ήμερου συμποσίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του BalkanROAD – Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Περιβάλλον έργου: Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) προχώρησε στην ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης 3ήμερου συμποσίου στη Θεσσαλονίκη, για τις ανάγκες του προγράμματος «Towards farms with zero carbon - waste - and water - footprint - Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector – BalkanROAD» («Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες…
Περισσότερα...

Προώθηση του PROMO YMC(H)A – Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Περιβάλλον έργου: Ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Προμήθεια υλικού για την προώθηση - υλοποίηση του έργου "Promotion and Development of YMC(H)A" («Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης») με ακρωνύμιο "PROMO YMC(H)A"». Η συγκεκριμένη σύμβαση περιλαμβανόταν στο πακέτο εργασίας Επικοινωνία και Διάδοση του έργου "Promotion…
Περισσότερα...

Κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας – Clean Energy ΕΠΕ

Η Clean Energy ΕΠΕ, η οποία αποτελεί τεχνοβλαστό του ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) με δραστηριότητες την ανάπτυξη, επίδειξη και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση στην ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ του έργου «Δημιουργία της ιστοσελίδας www.cleanenergy.com.gr».
Περισσότερα...

Οργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο «HERAKLION GASTRONOMY FEST 2019» – Δήμος Ηρακλείου

Περιβάλλον έργου: Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία Η σχέση της ελληνικής οικονομίας με τον τουρισμό ανέκαθεν υπήρξε συνυφασμένη. Παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, ο τουρισμός αποτελεί ίσως, τον ισχυρότερο σύμμαχο που διαθέτει η ελληνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018» του…
Περισσότερα...

Σύμβουλος οργάνωσης δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προχώρησε σε ανάθεση του έργου «Σύμβουλος οργάνωσης δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του έργου MEDNICE» στο πλαίσιο του προγράμματος MED programme Networks for an Innovative Cooperation in Energy Efficiency με ακρωνύμιο MEDNICE και κωδικό 2MED15_2.1_HP_007, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Mediterranean. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα…
Περισσότερα...