Γλώσσα:

Έργα

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμα – SPECTRAtech Α.Ε.

Περιβάλλον έργου: Η SPECTRAtech Α.Ε. προέβη στην ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας (e-platform) που ανέλαβε στο πλαίσιο της σύμβασής της με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) για το έργο «3EM-Evaluating Energy Efficiency Measures». Το έργο 3ΕΜ, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και…
Περισσότερα...

Προωθητικό υλικό στο πλαίσιο του SPARC – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προέβη στην ανάθεση επανεκτύπωσης προωθητικού υλικού για τις ανάγκες του έργου SPARC. Το ευρωπαϊκό έργο SPARC με τίτλο «Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAlo Rization of  Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής…
Περισσότερα...

Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περιβάλλον έργου: To Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», προέβη στην ανάθεση υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας. Στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού  Υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313 και ειδικότερα της Δράσης 5: «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών…
Περισσότερα...

Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων στο πλαίσιο του ESTIA – Κ.Ε.ΔΗ.Λ

Περιβάλλον έργου: Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) προέβη στην ανάθεση παραγωγής ενημερωτικών φυλλαδίων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μίσθωσης Διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο στη Λιβαδειά. Σκοπός της δημιουργίας του συγκεκριμένου ενημερωτικού φυλλαδίου ήταν να παρουσιαστεί η πορεία του προγράμματος “ESTIA” από την έναρξή του (2016) έως σήμερα (2020) σε συνεργασία με την Ύπατη…
Περισσότερα...

Παραγωγή τετραδίων με εκτύπωση λογοτύπου – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανέλαβε την παραγωγή 5.000 τετραδίων με εκτυπωμένο το λογότυπο του Πανεπιστημίου για την κάλυψη των αναγκών των κατατακτήριων εξετάσεων φοιτητών.
Περισσότερα...

Υπηρεσίες οργάνωσης διαδικτυακής επιστημονικής εκδήλωσης – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας του Covid-19, διοργάνωσε τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Διατροφή – Άσκηση – Ζωή». Ο  Καθηγητής Ιατρικής Δημήτριος Χανιώτης,  ο Πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων Ελλάδος Δρ Σπύρος Κανελλάκης,  ο τ. Πρόεδρος ΕΦΕΤ και…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες ξενάγησης στο πλαίσιο του «Ingenious» – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ingenious», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON20», διοργάνωσε συνάντηση έργου στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη στις 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020. Το έργο…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες προώθησης & επικοινωνίας του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για χρήστες Ουσιών» – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προέβη στην ανάθεση υπηρεσιών για την προώθηση και επικοινωνία του προγράμματος «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για χρήστες Ουσιών» που είχε αναλάβει σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ. Το Πρόγραμμα «Δίκτυο Άμεσης Παρέμβασης για χρήστες Ουσιών» είχε στόχο την προάσπιση της ατομικής και δημόσιας υγείας στη βάση…
Περισσότερα...

Υπηρεσίες διάχυσης και ενημέρωσης έργου στο πλαίσιο του BIOECO-RDI – ΕΚΕΤΑ

Περιβάλλον έργου: Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «BIOECO-R.D.I. – BIOECOnmy Research Driven Innovation» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B «Αδριατική–Ιόνιο 2014-2020» προέβη στην ανάθεση «Υπηρεσιών Διάχυσης και Ενημέρωσης Έργου». Η ανάθεση αναλυόταν στις ακόλουθες τρεις ομάδες: Ομάδα Α:Υπηρεσίες Εκτύπωσης Προωθητικού Υλικού Ομάδα Β: Υπηρεσίες Μετάφρασης Ηλεκτρονικού Υλικού…
Περισσότερα...

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»   Δικαιούχοι: Η δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των 8 τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες) προκειμένου να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την αναδιαμόρφωση…
Περισσότερα...

MOLD3DPRINT – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Αναλυτικός τίτλος έργου: Σχεδιασμός και παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος υψηλής επιτελεστικότητας με συνθέτη γεωμετρία (3d printing) για χρήση στη σύγχρονη και παραδοσιακή αρχιτεκτονική (MOLD3DPRINT)   Δράση ένταξης: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ   Περιγραφή έργου Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την παραγωγή έτοιμων δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα/τσιμεντοκονία με…
Περισσότερα...

NeuroArk – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Αναλυτικός τίτλος έργου: Εφαρμογή της τεχνολογίας των Βαθιά Νευρωνικών Δικτύων για την Τεκμηρίωση των επιγραφών σε μνημειακά έργα και έργα μικροτεχνίας σε Μονές της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους (NeuroArk)   Δράση ένταξης: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ   Περιγραφή έργου Το NeuroArk φιλοδοξεί να παρουσιάσει τον επιγραφικό πλούτο επιλεγμένων Μονών στο…
Περισσότερα...

Παραγωγή υφασμάτινων μασκών πολλαπλών χρήσεων – Ιορδανάκειον Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς

Tο Ιορδανάκειον - Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς προχώρησε σε απευθείας ανάθεση της παραγωγής 450 υφασμάτινων μασκών πολλαπλών χρήσεων (300 παιδικών και 100 ενηλίκων) με εκτύπωση λογοτύπου στην ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ.
Περισσότερα...

ProgHRC – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Το έργο «Σταδιακή αυτοματοποίηση εργασιών με συνεργασία ανθρώπου και Ρομπότ - ProgHRC» που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση, έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός καινοτόμου ρομπότ βοηθού στο οποίο ο άνθρωπος θα επιδεικνύει κιναισθητικά σύνθετες επαναλαμβανόμενες ή περιοδικές εργασίες και το ρομπότ θα μαθαίνει να τις εκτελεί με σταδιακή αυτοματοποίηση. Το έργο θα βασιστεί σε σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης που θα εξελιχθούν…
Περισσότερα...

Εργασίες αναβάθμισης της ιστοσελίδας freeathens44 – Περιφέρεια Αττικής

Περιβάλλον έργου: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση εργασιών αναβάθμισης της ιστοσελίδας “free Athens 1944”.   Αντικείμενο έργου: Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας “free Athens 1944” και συγκεκριμένα τις εξής εργασίες: Αισθητική αναβάθμιση ιστοσελίδας Βελτίωση ταχύτητας ιστοσελίδας Αναβάθμιση της mobile έκδοσης RSS Feed SEO Διαδραστικό χάρτη
Περισσότερα...