(Ελληνικά) MOLD3DPRINT – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Information

Project Title
(Ελληνικά) MOLD3DPRINT – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Project Associates
  • SPECTRAtech SA
  • National Technical University of Athens - Special Account for Research Funding
  • Democritus University of Thrace (Building Materials Laboratory - Department of Civil Εngineering)

Location/Country
  • Athens
  • Thrace

Year
2019

Project Description

Sorry, this entry is only available in Greek.

Map

Top

Skip to content