(Ελληνικά) NeuroArk – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Information

Project Title
(Ελληνικά) NeuroArk – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Project Associates
  • SPECTRAtech SA
  • University of Ioannina, Department of History & Archaeology
  • ENNEAS SMPC

Location/Country
  • Athens
  • Ioannina

Year
2019

Project Description

Sorry, this entry is only available in Greek.

Map

Top

Skip to content