Γλώσσα:

FeelMe – «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ – ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
FeelMe – «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ – ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Project Associates
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • SPECTRAtech

Περιοχή/Χώρα
  • Ιωάννινα

Έτος
2017

Περιγραφή έργου

Το προτεινόμενο ψηφιακό προϊόν FeelMe αναμένεται να ενισχύσει την προσβασιμότητα των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης σε χώρους όπου εκτίθεται το πολιτιστικό προϊόν, επιτυγχάνοντας την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών των μουσειακών και μνημειακών χώρων. Βασικός στόχος της ανάπτυξης και εφαρμογής του συγκεκριμένου λογισμικού είναι η δυνατότητα απτικής επαφής με αντίγραφα έργων τέχνης ή μνημείων που αποτελούν μέρος ενός αρχαιολογικού χώρου ή μουσειακής έκθεσης, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε άτομα που μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα από τον πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας.

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο