Γλώσσα:

RoadSENSE – «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ – ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
RoadSENSE – «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ – ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Project Associates
  • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  • SPECTRAtech

Περιοχή/Χώρα
  • Ολυμπία Οδός

Έτος
2017

Περιγραφή έργου

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος "software+hardware" για τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό συμβάντων και κινδύνων στο οδικό δίκτυο της χώρας. Η αξιοποίηση του RoadSENSE αναμένεται  να αναβαθμίσει σημαντικά την ασφάλεια των οδικών δικτύων της χώρας μέσω της έγκαιρης ειδοποίησης οδικών συμβάντων και της πρόγνωσης ατυχημάτων εν τη γενέσει τους. Η τεχνολογία που θα προκύψει από το παρόν ερευνητικό έργο αναμένεται να υιοθετηθεί από αυτοκινητόδρομους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο