Γλώσσα:

Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στο πλαίσιο του STARGATE – ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στο πλαίσιο του STARGATE – ΕΚΕΤΑ

Project Associates
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιοχή/Χώρα
  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Αγροτεχνολογίας & Βιο-οικονομίας (ΙΒΟ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «reSilienT fARminG by Adaptive microclimate managEment - STARGATE» διοργάνωσε συνάντηση έργου (kick-Off meeting) στη Θεσσαλονίκη, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019.

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συνάντησης.

Συγκεκριμένα προχώρησε στα εξής:

  • ενοίκιαση αίθουσας χωρητικότητας 45 ατόμων σε διάταξη U shape στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η οποία διέθετε τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (μικροφωνική εγκατάσταση, φορητό μικρόφωνο projector, σύνδεση wi-fi, κοκ.)
  • παροχή εξοπλισμού εστίασης
  • παροχή πρωινού και απογευματινού coffee break και για τις δύο ημέρες της συνάντησης
  • παροχή μεσημεριανού φαγητού και για τις δύο ημέρες της συνάντησης

Χάρτης