Γλώσσα:

Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση της ιστοσελίδας freeathens44 – Περιφέρεια Αττικής

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση της ιστοσελίδας freeathens44 – Περιφέρεια Αττικής

Project Associates
  • Περιφέρεια Αττικής

Περιοχή/Χώρα
  • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2018

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση εργασιών ανασχεδιασμού και αναβάθμισης της ιστοσελίδας “free Athens 1944”.

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε τη συμπλήρωση, τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της ιστοσελίδας “free Athens 1944” και συγκεκριμένα τις εξής εργασίες:

  • ενημέρωση της ιστοσελίδας με δεδομένα (κείμενα, φωτογραφίες, πρόγραμμα εκδηλώσεων και εκθέσεων κλπ.)
  • ενημέρωση κεντρικής πλατφόρμας και πρόσθετων εφαρμογών με ενημερωμένες εκδόσεις
  • μορφοποίηση κεντρικού μενού
  • ανανέωση των τριών domain names που χρησιμοποιούνται: freeathens44.com (3 χρόνια), freeathens44.org (3 χρόνια), freeathens44.gr (2 χρόνια)

Χάρτης