Γλώσσα:

Bridging Europe: Establishing an immersive cultural ecosystem|Horizon 2020

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Bridging Europe: Establishing an immersive cultural ecosystem|Horizon 2020

Project Associates
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Coordinator)
 • Πανεπιστήμιο Münster
 • SPECTRAtech A.E.
 • OVIS Ltd (Sh.p.k)
 • Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien/Ινστιτούτο Βυζ. Και Νεολληνικών Σπουδών
 • University of Belgrade
 • CNRS - Institut des sciences humaines et sociales
 • Bulgarian academy of science

Περιοχή/Χώρα
 • Ιωάννινα, Ελλάδα,
 • Münster, Γερμανία
 • Άλιμος, Ελλάδα
 • Gjirokaster, Αλβανία
 • Βιέννη, Αυστρία
 • Belgrade, Σερβία
 • Παρίσι, Γαλλία
 • Σόφια, Βουλγαρία

Έτος
2017-2019

Περιγραφή έργου

 

Ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τον καθορισμό και την αποτύπωση των δεσμών και των αλληλεπιδράσεων της Κεντρικής Ευρώπης με τις περιφέρειες και κυριότερα με τη περιοχή των Νότιων Βαλκανίων. Αντικείμενο έρευνας αποτελούν τα μνημεία και τα κειμήλια που κατασκευάστηκαν στο ιστορικό πλαίσιο μεταξύ 15ου και 18ου αιώνα, χρονική περίοδος όπου αρκετές κοινότητες σχηματίσθηκαν στα εμπορικά κέντρα της Κεντρικής Ευρώπης κυρίως από εμπόρους των Νοτίων Βαλκανίων.

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο