Γλώσσα:

Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικών καμπάνιας – ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικών καμπάνιας – ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ

Project Associates
 • ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ

Περιοχή/Χώρα
 • Νομός Αρκαδίας

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Δημιουργικές υπηρεσίες υλικών για καμπάνιες και παραγωγή των υλικών καμπάνιας» στο πλαίσιο του 2ου υποέργου «Δράσεις εμψύχωσης, υποστήριξης και δημοσιότητας, της ΟΤΔ 'ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ' της πράξης «Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ 'ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ' του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014–2020» – Δράσεις εμψύχωσης, υποστήριξης και δημοσιότητας» με ΜΙS 5031280.

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή του συνόλου των δημιουργικών υλικών (έντυπων και ψηφιακών) που απαιτούνται προς χρήση στις επιμέρους δράσεις επικοινωνίας, δημοσιότητας και εμψύχωσης της «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ» με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας της και με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επικοινωνία του ρόλου, των σκοπών, της στρατηγικής των δράσεων και των αποτελεσμάτων των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες:

 • Σχεδιασμό & εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου (2πτυχο) (3.000 τεμάχια) που στοχεύει στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και κινητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης όλης της περιοχής παρέμβαση και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τους σκοπούς, την αποστολή, τις δράσεις /παρεμβάσεις του προγράμματος της ΤΑΠΤοΚ
 • Σχεδιασμό & εκτύπωση αφίσας (2.000 τεμάχια) ελάχιστου μεγέθους Α3 με πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις παρεμβάσεις του, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης (τουλάχιστον μια ανά τύπο παρεμβάσεων), βάσει τις προδιαγραφές του επικοινωνιακού οδηγού του ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Σχεδιασμό & παραγωγή πινακίδας βάσει των προδιαγραφών του επικοινωνιακού οδηγού του ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Σχεδιασμό & εκτύπωση banner (6 τεμάχια) για χρήση σε ημερίδες και διαβουλεύσεις
 • Δημιουργία Infographics με στόχο την ανάδειξη: των ευκαιριών χρηματοδότησης και των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων, των όρων επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα χρηματοδότησης, της ακριβούς διαδικασίας για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και των σχετικών προθεσμιών και των κριτηρίων για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, της πορείας του προγράμματος, των ορόσημων του προγράμματος κλπ.
 • Ηλεκτρονική παρουσίαση (power point) με τις απαραίτητες πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης της δράσης για χρήση από τα στελέχη της υπηρεσίας σε εκδηλώσεις
 • Διαδραστικά Web Bannners (300X250, 728X90, gif format, έως 250ΚΒ)
 • Σχεδιασμό καταχωρήσεων για τον Τύπο (ολοσέλιδη & ημισέλιδη)
 • Δημιουργία διαφημιστικών αναρτήσεων για μέσα κοινωνική δικτύωσης Facebook Ads / Twitter Ads / You Tube Ads, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κάθε πλατφόρμας και το στόχο της διαφήμισης (page likes, followers, post/tweet engagement, website clicks κ.λ.π).
 • Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την ΤΑΠΤοΚ και συγκεκριμένα: Ανάπτυξη πρωτότυπων σεναρίων και ιδεών και τελική παραγωγή ενός video spot διάρκειας 20-30’’ το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τηλεόραση και σε διαδικτυακά μέσα (Youtube) και ανάπτυξη πρωτότυπων σεναρίων και ιδεών και τελική παραγωγή ενός ραδιοφωνικού spot διάρκειας 20-30’’.

arkadia-PC_Backgroud arkadia-logo Arkadia-Facebook

Χάρτης