Γλώσσα:

Υλικοτεχνική υποστήριξη διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2016 – Περιφέρεια Αττικής

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υλικοτεχνική υποστήριξη διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2016 – Περιφέρεια Αττικής

Project Associates
  • Περιφέρεια Αττικής

Περιοχή/Χώρα
  • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2016

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Κεντρικού Τομέα Αθηνών 2016».

Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες τρεις ομάδες:

  • Ομάδα Α: Υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου υλικού - προβολής για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2016
  • Ομάδα Β: Ενοικίαση ηχητικής υποστήριξης - φωτιστικής υποστήριξης - εξεδρων (stage) - σκεπή για stage - καρεκλών των πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016
  • Ομάδα Γ: Υπηρεσίες φωτογράφισης - μαγνητοφώνησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την υλοποίηση της Ομάδας Γ: Υπηρεσίες φωτογράφισης - μαγνητοφώνησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016 σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

  • φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση τεσσάρων εκδηλώσεων των 500 ατόμων
  • φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση δέκα εκδηλώσεων των 200 ατόμων

Χάρτης