Γλώσσα:

Υπηρεσίες εστίασης στο πλαίσιο συνάντησης του «infra4Dfuture» – ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες εστίασης στο πλαίσιο συνάντησης του «infra4Dfuture» – ΕΚΕΤΑ

Project Associates
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιοχή/Χώρα
  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Infrastructure for the Future- infra4Dfuture» διοργάνωσε συνάντηση εργασίας στην Αίθουσα Ζέφυρος του ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη, στις 2 & 3 Μαΐου 2019.

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο της συνάντησης του έργου «infra4Dfuture», ανέλαβε στις 2 Μαΐου 2019 την παροχή υπηρεσιών εστίασης - δείπνο για 22 άτομα, σε εστιατόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Χάρτης