Γλώσσα:

Υπηρεσίες διαμονής στο πλαίσιο της γιορτής των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού – Περιφέρεια Αττικής

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες διαμονής στο πλαίσιο της γιορτής των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού – Περιφέρεια Αττικής

Project Associates
 • Περιφέρεια Αττικής

Περιοχή/Χώρα
 • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2018

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων του έτους 2018 για την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» το οποίο αναλυόταν στις ακόλουθες εννέα ομάδες:

 • Ομάδα 1: Σχεδιασμός και εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού
 • Ομάδα 2: Φωτογράφιση – Βιντεοσκόπηση
 • Ομάδα 3: Μικροφωνική – Ηχητική κάλυψη
 • Ομάδα 4: Εστίαση
 • Ομάδα 5: Διαμονή
 • Ομάδα 6: Ρουχισμός
 • Ομάδα 7: Ενοικίαση – Μεταφορά Εξοπλισμού
 • Ομάδα 8: Κύπελλα - Μετάλλια - Αναμνηστικά
 • Ομάδα 9: Μετακίνηση

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την υλοποίηση της ομάδας 5 και συγκεκριμένα την παροχή υπηρεσιών διαμονής στο πλαίσιο της διοργάνωσης της γιορτής των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού (Δεκέμβριος 2018).

Χάρτης