Γλώσσα:

Υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού για το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου – SPECTRAtech A.E.

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες γραφιστικού σχεδιασμού για το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου – SPECTRAtech A.E.

Project Associates
  • SPECTRAtech Α.Ε.

Περιοχή/Χώρα
  • Αθήνα, Ελλάδα
  • Σάμος, Ελλάδα

Έτος
2020

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η SPECTRAtech Α.Ε. προέβη στην ανάθεση υπηρεσιών γραφιστικού σχεδιασμού για το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών γραφιστικού σχεδιασμού λογοτύπου-εμπορικού σήματος για τη διάκριση προϊόντων-υπηρεσιών και τη λογοτύπηση πάσης φύσεως εντύπων, εγγράφων και στοιχείων για το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου.

logo-epikoureio

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο