Γλώσσα:

Κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας – Clean Energy ΕΠΕ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας – Clean Energy ΕΠΕ

Project Associates
  • Clean Energy Ltd

Περιοχή/Χώρα
  • Πτολεμαΐδα

Έτος
2020

Περιγραφή έργου

Η Clean Energy ΕΠΕ, η οποία αποτελεί τεχνοβλαστό του ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) με δραστηριότητες την ανάπτυξη, επίδειξη και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση στην ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ του έργου «Δημιουργία της ιστοσελίδας www.cleanenergy.com.gr».

Clean Energy

Χάρτης