Γλώσσα:

Προμήθεια συνεδριακών ειδών για το συνέδριο ΜΜΜ 2019 – ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Προμήθεια συνεδριακών ειδών για το συνέδριο ΜΜΜ 2019 – ΕΚΕΤΑ

Project Associates
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιοχή/Χώρα
  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) διοργάνωσε το επιστημονικό συνέδριο 25th International Conference on MultiMedia Modeling (MMM 2019) στη Θεσσαλονίκη, στις 8-11 Ιανουαρίου 2019.

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ για τις ανάγκες του συνεδρίου προχώρησε στην προμήθεια 180 σπιράλ A4 μπλόκ με στυλό.

Χάρτης