Γλώσσα:

MOLD3DPRINT – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
MOLD3DPRINT – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Project Associates
  • Spectratech A.E.
  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) - ΕΛΚΕ
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – (Εργαστήριο Δομικών Υλικών - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)

Περιοχή/Χώρα
  • Αθήνα
  • Θράκη

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Αναλυτικός τίτλος έργου:

Σχεδιασμός και παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος υψηλής επιτελεστικότητας με συνθέτη γεωμετρία (3d printing) για χρήση στη σύγχρονη και παραδοσιακή αρχιτεκτονική (MOLD3DPRINT)

 

Δράση ένταξης:

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

Περιγραφή έργου

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την παραγωγή έτοιμων δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα/τσιμεντοκονία με νανοϋλικά με χρήση 3D printer για έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Η τεχνολογία του 3D Printing, προτείνει μια καινοτόμα λύση που εξελίσσει τις κλασικές μεθόδους διαμόρφωσης καλουπιών σκυροδέτησης από συμβατικά υλικά όπως ξύλο ή μέταλλο. Στο συγκεκριμένο έργο προτείνεται η χρήση μεταλλικών ινών και νανοϋλικών (CNTs, CNFs) με σκοπό τη βελτίωση των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων και της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος. Τα εν λόγω υλικά θα χρησιμοποιηθούν σε μικρά ποσοστά προσθήκης τα οποία θα προκύψουν έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και πειραματική διερεύνηση στα εργαστήρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκτιμάται, ότι τα προαναφερθέντα νανοϋλικά θα οδηγήσουν στην παραγωγή σύνθετων δομικών υλικών με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες (καμπτική/εφελκυστική αντοχή) και μέτρο ελαστικότητας, συγκριτικά με το συμβατικό σκυρόδεμα OPC.

Η Κατακορυφο Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου παρείχε τις εξής υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την συμμετοχή της Spectratech A.E στην κοινοπραξία
  • Προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης
  • Διοικητική διαχείριση πρότασης
  • Ανάληψη δράσεων διάχυσης, προβολής και προώθησης έρευνας

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο