Γλώσσα:

Παραγωγή έντυπου υλικού εκθεσιακής υποστήριξης του Μουσείου Παππά – Δήμος Λαρισαίων

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Παραγωγή έντυπου υλικού εκθεσιακής υποστήριξης του Μουσείου Παππά – Δήμος Λαρισαίων

Project Associates
 • Δήμος Λαρισαίων

Περιοχή/Χώρα
 • Λάρισα

Έτος
2017

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Ο Δήμος Λαρισαίων προχώρησε στο διαγωνισμό «Προμήθεια παραγωγής έντυπου υλικού εκθεσιακής υποστήριξης του Μουσείου Παππά» ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Υπ. Τουρισμού (ΕΣΠΑ 2007-2013)» που εντάχθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και υλοποιήθηκε από το Δήμο Λαρισαίων ως δικαιούχο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 372980.

Το έργο ήταν ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «03 – Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ και συχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

Το σύνολο των δαπανών του έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) βάρυνε τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑ: 2012ΣΕ01180009).

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την προμήθεια έντυπου υλικού για την έκθεση του μουσείου του Μύλου Παππά σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο τρίπτυχο για το μουσείο του Μύλου Παππά με ιστορική αναδρομή στη λειτουργία του μύλου – φωτογραφίες από τα εκθέματα και όλο το κτίριο του μουσείου
 • Τρίπτυχο έντυπο περιήγησης στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λάρισας με αφετηρία το συγκρότημα Μύλου Παππά για την ενημέρωση των επισκεπτών
 • Φυλλάδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους μικρούς επισκέπτες του μουσείου
 • Ερμηνευτικό βιβλίο έκθεσης του μουσείου
 • Αναμνηστικές κάρτες (καρτ ποστάλ) με παραστάσεις από το μουσείο (4 θεμάτων)
 • Αφίσα (2 θεμάτων)
 • Βanner εξωτερικού χώρου (stand-alone) σε διάτρητο μουσαμά PVC
 • Μεγάλες φωτογραφίες από την συλλογή Δ. Τλούπα εκτυπωμένες σε καμβά
 • Πινακίδες σήμανσης προτεινόμενης διαδρομής που τοποθετήθηκαν στις σκάλες, ανελκυστήρες, τουαλέτες κ.λ.π.
 • Επιτοίχιες και επιδαπέδιες πινακίδες εντός του κτιρίου για την ιστορία του μύλου και τις οικογένειας των ιδιοκτητών
 • Πινακίδες ταυτότητας των μηχανημάτων που θα εκτεθούν
 • Πινακίδες επεξήγησης λειτουργίας των προς έκθεση μηχανημάτων
 • Πινακίδες επεξήγησης λειτουργίας των διαδραστικών μακετών που θα υπάρχουν εντός του μουσείου
 • Πινακίδες παρουσίασης σχεδίων των μηχανημάτων

Όλα τα παραπάνω εκτυπώθηκαν στα Ελληνικά και στα Αγγλικά σε αναλογία 70% στα ελληνικά και 30% στα αγγλικά.

 

Οι υπηρεσίες που υλοποίησε η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ήταν οι εξής:

 • Ψηφιακές εκτυπώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποέργο 9 : «Εργασίες συγκρότησης και σχεδιασμού εποπτικού υλικού του Μουσείου Μύλου Παππά»
 • Δοκιμαστικές εκτυπώσεις: Κατά τη φάση δημιουργίας των επιφανειών εποπτικού υλικού πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές εκτυπώσεις σε κλίμακα 1:1, ενδεικτικών θέσεων προκειμένου να αποφασιστεί η οριστική διάταξη του υλικού, οι επιθυμητές διαστάσεις γραμμάτων εικόνων και λοιπού υλικού και οι επιθυμητοί χρωματισμού. Οι αρχικές δοκιμαστικές εκτυπώσεις σχετικά με τη διάταξη του υλικού πραγματοποιήθηκαν σε χαρτί. Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ έλεγξε τις τελικές επικολλημένες επιφάνειες και είτε τις βελτίωσε είτε τις αντικατέστησε ώστε η εφαρμογή του αυτοκόλλητου να γίνει άψογα,οι ενώσεις συνεχόμενων τμημάτων να γίνουν άψογα και να μην υπάρχουν ατέλειες όπως φθορές, τσακίσεις, αεροθάλαμοι, κτλ.
 • Πινακίδες σήμανσης κτιρίων και χώρων: Εκτύπωση επί επιφανειών στις υποδεικνυόμενες θέσεις, πινακίδων σήμανσης κτιρίων και χώρων των εγκαταστάσεων του μύλου.
 • Εφαρμογή και τοποθέτηση: Οι εργασίες υλοποίησης του εποπτικού υλικού συνοδεύτηκαν από την εφαρμογή του συνόλου του υλικού στο χώρο και την τοποθέτησή του στις θέσεις που υποδείχθηκαν φορέα υλοποίησης του έργου.

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο