Γλώσσα:

NeuroArk – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
NeuroArk – «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Project Associates
  • Spectratech A.E.
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • ΕΝΝΕΑΣ Μ. ΙΚΕ

Περιοχή/Χώρα
  • Αθήνα
  • Ιωάννινα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Αναλυτικός τίτλος έργου:

Εφαρμογή της τεχνολογίας των Βαθιά Νευρωνικών Δικτύων για την Τεκμηρίωση των επιγραφών σε μνημειακά έργα και έργα μικροτεχνίας σε Μονές της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους (NeuroArk)

 

Δράση ένταξης:

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος», ΕΥΔ, ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

 

Περιγραφή έργου

Το NeuroArk φιλοδοξεί να παρουσιάσει τον επιγραφικό πλούτο επιλεγμένων Μονών στο Αγ. Όρος, μεγάλο μέρος των οποίων είναι αδημοσίευτο και απρόσιτο στο επιστημονικό και στο ευρύ κοινό. Η έρευνα θα δημιουργήσει ένα Σύνταγμα (Corpus), στο οποίο οι επιγραφές θα αποδοθούν σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της Επιγραφικής και της Τεχνολογίας διεθνώς. Καθώς η αυξανόμενη απαίτηση για αδιάλειπτη ανταλλαγή πληροφορίας τροφοδοτεί το όραμα του διαδικτύου του μέλλοντος, τα Νευρωνικά δίκτυα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα σύνολο προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα συμβατικά συστήματα σχετικά με την ιστορική επεξεργασία και το σχολιασμό ενός τόσο μεγάλου έργου. Το NeuroArk αξιοποιεί υλικό απο το αρχείο της Αθωνικής Κιβωτού, για τη διαμόρφωση μιας ψηφιακής κιβωτού γνώσης και πολιτισμού.

Η Κατακορυφο Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου παρείχε τις εξής υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την συμμετοχή της Spectratech A.E στην κοινοπραξία
  • Προετοιμασία φακέλου και υποβολή πρότασης
  • Διοικητική διαχείριση πρότασης
  • Ανάληψη δράσεων διάχυσης, προβολής και προώθησης έρευνας
  • Παρακολούθηση διαδικασίας υλοποίησης και εκτέλεσης έργου

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο