Γλώσσα:

Υπηρεσίες οργάνωσης εκδήλωσης στο πλαίσιο του «ClusterFY» – ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες οργάνωσης εκδήλωσης στο πλαίσιο του «ClusterFY» – ΕΚΕΤΑ

Project Associates
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιοχή/Χώρα
  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains - ClusterFY», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του προγράμματος «Interreg Europe» - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο «PGI02158» οργάνωσε τριήμερη συνάντηση εργασίας από τις 27 εως τις 29 Μαρτίου 2019.

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ προχώρησε στην παροχή υπηρεσιών οργάνωσης ενός μονοήμερου σεμιναρίου τη 2η μέρα της συνάντησης του «ClusterFY».

Συγκεκριμένα προχώρησε στα εξής:

  • ενοικίαση αίθουσας χωρητικότητας 50-60 ατόμων σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, 5 αστέρων, με εύκολη σύνδεση με τα ΜΜΕ και parking. Η αίθουσα διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό ήχου και εικόνας καθώς και wifi για όλους τους συμμετέχοντες.
  • παροχή πρωινού καφέ υποδοχής και απογευματινού καφέ (coffee breaks)
  • παροχή μεσημεριανού γεύματος (light lunch)

Χάρτης