Γλώσσα:

Υπηρεσίες οργάνωσης διήμερης διά ζώσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο του «ACT» – ΙΕΠ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες οργάνωσης διήμερης διά ζώσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο του «ACT» – ΙΕΠ

Project Associates
  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Περιοχή/Χώρα
  • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2018

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετείχε ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο «ACT-ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences» με το διακριτικό τίτλο στα ελληνικά: «ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 (Grant Agreement No 2016-2927/002-001) με έναρξη 28-02-2017 και λήξη 27-02-2020 κατόπιν έγκρισης με την Πράξη 08/23-02-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα εφάρμοζαν το Πρόγραμμα ACT κατά το σχολικό έτος 2018-2019 με τα εξής:

  • τη φιλοσοφία του προγράμματος ACT (υφιστάμενη κατάσταση, κοινωνικές ανάγκες, ανάγκη για εκπαιδευτική παρέμβαση)
  • το τρόπο με τον οποίο θα βοηθούσαν τους μαθητές να συν-οικοδομήσουν και να υλοποιήσουν τα Act Projects, τα οποία οι ίδιοι θα αποφάσιζαν.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στις 26 – 27 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα για τους εκπαιδευτικούς δημόσιων σχολείων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ACT-ACTive κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ για τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιμόρφωσης παρείχε εργασίες εκτυπώσεων/συνεδριακό υλικό ως ακολούθως:

  • 100 αφίσες (τετραχρωμίας, διαστ. 45x60 εκ., χαρτί 135 gr velvet)
  • 80 φακέλους με το λογότυπο του έργου (μέγεθος Α4, χάρτινος, με εσωτερικά αυτιά συγκράτησης των εγγράφων)
  • 80 οικολογικά στυλό διαρκείας με το λογότυπο του έργου
  • 80 μπλοκ σημειώσεων με το λογότυπο του έργου στο εξώφυλλο (ριγέ, εξώφυλλο με λογότυπο, μεγ. Α4)

act-project-afisa

Χάρτης