Γλώσσα:

Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του «FINESOL» – ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του «FINESOL» – ΕΚΕΤΑ

Project Associates
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιοχή/Χώρα
  • Βρυξέλλες, Βέλγιο

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Αγρο- τεχνολογίας & Βιο-οικονομίας (ΙΒΟ), διοργάνωσε συνάντηση (review meeting) στο
πλαίσιο του έργου «FINESOL: Assembly of miniaturized PCBs by using low cost hyper-fine solder powders» στις Βρυξέλλες, στις 27-28 Μαΐου 2019.

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συνάντησης.

Συγκεκριμένα προχώρησε στα εξής:

  • ενοίκιαση αίθουσας συνεδρίου χωρητικότητας 30 ατόμων για τη φιλοξενία της συνάντησης έργου
  • παροχή εξοπλισμού εστίασης
  • παροχή πρωινού καφέ υποδοχής και απογευματινού καφέ (coffee breaks)
  • παροχή μεσημεριανού γεύματος (light lunch)

Χάρτης