Γλώσσα:

Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του «INVID» – ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του «INVID» – ΕΚΕΤΑ

Project Associates
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιοχή/Χώρα
  • Βρυξέλλες, Βέλγιο

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INVID - In Video Veritas Verification of Social Media Video Content for the News Industry» διοργάνωσε συνάντηση έργου στις Βρυξέλλες, στις 4 Μαρτίου 2019.

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και εστίασης για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συνάντησης.

Συγκεκριμένα προχώρησε στα εξής:

  • ενοίκιαση αίθουσας συνάντησης στο κέντρο των Βρυξελλών η οποία διέθετε τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
  • παροχή εξοπλισμού εστίασης
  • παροχή απογευματινού καφέ (coffee break)

Χάρτης