Γλώσσα:

Υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίου στο πλαίσιο του «Sign First» – ΙΕΠ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίου στο πλαίσιο του «Sign First» – ΙΕΠ

Project Associates
 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Περιοχή/Χώρα
 • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2018

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετείχε ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο Teaching European Signed Languages as a First Language (Sign First) (Grant agreement n. 2016-1-ELO1-KA201-023513). Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και η προώθηση και ανάπτυξη της διδασκαλίας της νοηματικής ως πρώτης γλώσσας σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές μέσω ενός αναλυτικού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο επρόκειτο να παραχθεί.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω το ΙΕΠ κλήθηκε να υλοποιήσει το τελικό συνέδριο (multiplier event) το οποίο αποτέλεσε μία από τις κεντρικές δράσεις του σχεδίου διάδοσης – διάχυσης του «SIGN FIRST». Το Συνέδριο, πραγματοποιήθηκε στις 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος στην Ελλάδα και την πραγματοποίηση και της τέταρτης διακρατικής συνάντησης.

Οι κύριοι στόχοι του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των τελικών προϊόντων του προγράμματος όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα
 • η έρευνα για την προηγμένη τεχνολογία της διδασκαλίας των νοηματικών γλωσσών ως πρώτη γλώσσα
 • το ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό υλικό του "SIGN FIRST"
 • τα βασικά Γλωσσικά Υλικά (ιστορίες σε ΝΓ, λεξικά κτλ.)
 • το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Οδηγό για τους Δασκάλους
 • τα Εργαλεία αξιολόγησης για την γλωσσική επίδοση στην ΝΓ
 • τα υλικά για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών

Ένας επιπλέον στόχος ήταν και η άμεση διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και τις κοινότητες των κωφών και ακουόντων ώστε να αξιοποιηθούν έμπρακτα στις εκπαιδευτικές πρακτικές τα παραδοτέα του έργου.

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ για τις ανάγκες του τελικού συνεδρίου του "SIGN FIRST" παρείχε εργασίες εκτυπώσεων/συνεδριακό υλικό καθώς και υπηρεσίες βιντεοσκόπησης/φωτογράφισης ως ακολούθως:

 

Εργασίες εκτυπώσεων/συνεδριακό υλικό:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ προχώρησε στην παραγωγή υλικού δημοσιότητας και συνεδριακού υλικού όπως περιγράφεται παρακάτω:

 • 15 αφίσες (τετραχρωμίας, διαστ. 50x70, χαρτί 135gr velvet)
 • φάκελοι με το λογότυπο του έργου (μέγεθος Α4, χάρτινοι με εσωτερικά αυτιά συγκράτησης εγγράφων). Μέσα σε κάθε φάκελο υπήρχε ένα τρίπτυχο φυλλάδιο (6 σελίδες, διαστάσεις: α3 ανοικτό) το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως πρόγραμμα καθώς και στυλό διαρκείας με το λογότυπο του έργου
 • 350 μπλοκ σημειώσεων (ριγέ, εξώφυλλο με λογότυπο, μεγ. Α5).
 • 100 τρίπτυχα φυλλάδια (6 σελίδες, διαστάσεις: α3 ανοικτό)

Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης – φωτογράφισης

 • Βιντεοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας (σε μορφή full HD 1080p) και για τις 2 ημέρες του συνεδρίου.
 • Φωτογράφιση (ψηφιακές φωτογραφίες τουλάχιστον 300ppi) και για τις 2 ημέρες του συνεδρίου.

sign-first-programme sign-first-afisa SignFirst1 SignFirst2 SignFirst3 SignFirst4 SignFirst5

Χάρτης