Γλώσσα:

Παραγωγή ντοκιμαντέρ και διανομή στα ΜΜΕ – ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Παραγωγή ντοκιμαντέρ και διανομή στα ΜΜΕ – ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης

Project Associates
  • Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 'Ερευνας

Περιοχή/Χώρα
  • Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

Έτος
2016

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παραγωγή Βίντεο Ντοκιμαντέρ και Διανομή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "The Condense Managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater".

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την υλοποίηση των εξής:

Παραγωγή ντοκιμαντέρ για την προβολή του ερευνητικού έργου. Για την πλαισίωση του ντοκιμαντέρ και των υπόλοιπων δράσεων προβολής και προώθησης πραγματοποιήθηκε

  • Μαγνητοσκόπηση συνεντεύξεων με φορείς του έργου στις εξής περιοχές: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης.

  • Παρουσίαση διεργασιών παραγωγικής διαδικασίας με διάγραμμα ροής και γραφιστική επεξεργασία/animation σχεδίων μονάδας.

  • Μαγνητοσκόπηση λειτουργίας πιλοτικής μονάδας στο Βασιλάκι του Πύργου Ηλείας


  • Δημοσιογραφική έρευνα σχετικά με τις ετήσιες ανάγκες σε λιπάσματα (με βάση τις καλλιέργειες), για τις περιοχές του Πύργου και της Κρήτης.
  • Καταχώρηση banner σε σχετική με την ειδησεογραφία σελίδα δημοσιογραφικού site υψηλής επισκεψιμότητας, με landing page την ιστοσελίδα του έργου και το ντοκυμαντέρ. Συγκέντρωση και παρουσίαση των στατιστικών της καμπάνιας, με χρήση Google Analytics.
  • Αποστολή ενημερωτικού Newsletter σε περισσότερους από 200 στοχευμένους παραλήπτες, με θέμα την ιστοσελίδα του έργου και το ντοκυμαντέρ.

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο