Γλώσσα:

Προωθητικό υλικό στο πλαίσιο του SPARC – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Προωθητικό υλικό στο πλαίσιο του SPARC – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Project Associates
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή/Χώρα
 • Πάτρα

Έτος
2020-2021

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προέβη στην ανάθεση επανεκτύπωσης προωθητικού υλικού για τις ανάγκες του έργου SPARC.

Το ευρωπαϊκό έργο SPARC με τίτλο «Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAlo Rization of  Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020).

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014 – 2020 Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση/ Integrated Environmental Management και πιο συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο 2.1. Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς & φυσικών πόρων ως εδαφικού πλεονεκτήματος της περιοχής του προγράμματος / Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of  the Programme  Area, με συνολικό προϋπολογισμό 2.416.335,00 ευρώ. Οι εταίροι χρηματοδοτούνται κατά 85% του προϋπολογισμού τους από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Greece – Italy και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Οι εταίροι του έργου είναι οι εξής:

 • Δήμος Πατρέων (Επικεφαλής Εταίρος)
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Επιμελητήριο Αχαΐας
 • Δίκτυο  Θεάτρων Απουλίας
 • Περιφέρεια Απουλίας
 • Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ (Συνδεδεμένος εταίρος)

Πρωτίστως το ευρωπαϊκό έργο SPARC στοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς των περιφερειών της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας. Το SPARC συμβάλλει ώστε οι περιοχές του προγράμματος να γίνουν ελκυστικότερες, μέσα από τη συνεργασία

 • του τομέα του τουρισμού
 • των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων (Cultural Creative Industries – CCIs)
 • των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
 • της διαχείρισης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων

Το SPARC θα αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα των περιοχών, όπως:

 • ο εποχιακός τουρισμός
 • η απουσία αποτελεσματικού συντονισμού για καλύτερα αποτελέσματα της τουριστικής εκμετάλλευσης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • η ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής δημιουργίας και οικονομικής ανάπτυξης μέσω ανταλλαγών πρακτικών και ορθών πολιτικών.

Η στρατηγική προσέγγιση του SPARC στοχεύει σε δύο κομβικά σημεία παρέμβασης:

 • να ενισχύσει το μέγεθος, την επιρροή και τη σημασία της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας και
 • να συνδέσει τα πολιτιστικά αγαθά και τη δημιουργία με άλλους τομείς όπως, αγροτικά, διατροφικά,  τουριστικά προϊόντα, καθώς και πολιτιστικά, αθλητικά, εκπαιδευτικά αγαθά ή και εμπειρίες κ.λπ.), προκειμένου να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμου τουρισμού στις εμπλεκόμενες περιφέρειες.

Το SPARC επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε ορισμένα σημαντικά δημιουργικά και πολιτιστικά αγαθά των εμπλεκομένων περιοχών, όπως είναι το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι του Putignano, το Θέατρο Σκιών, οι Θεατρικοί Φορείς και οι Κινηματογραφικοί Οργανισμοί.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του, το SPARC υλοποιεί τρεις «Κόμβους Δημιουργικής Βιομηχανίας (Creative Hubs)» σε Πάτρα, Bari και Putignano, που θα παρέχουν υπηρεσίες για την Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία και για την αλληλεπίδρασή της με άλλους επιχειρηματικούς τομείς.

Κάθε Κόμβος (hub) θα αποτελεί κέντρο εξυπηρέτησης που θα παρέχει υπηρεσίες σε πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις. Πρόκειται να προβάλλει, να ενισχύει αλλά και να δικτυώνει πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς με έμφαση κυρίως στα πρόσωπα που θα συνεργαστούν σε αυτούς τους χώρους. Στόχο έχει να ενισχύσει τις καλλιτεχνικές, εμπορικές και δικτυακές δεξιότητες των δημιουργών της πολιτιστικής βιομηχανίας με συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως:

 • την προώθηση των προϊόντων και δημιουργημάτων τους
 • την πρόσβαση σε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή
 • τις δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης και
 • τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Παράλληλα οι κόμβοι πρόκειται να λειτουργήσουν ως χώροι προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστών. Εκεί θα είναι ορατή η νέα τουριστική εικόνα κάθε περιφέρειας με έμφαση στα δημιουργικά χαρακτηριστικά της, τις εμπειρίες πολιτισμού και τέχνης και τη βιωματική αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με σύνθημα Δημιουργικοί Κόμβοι για Δημιουργικούς Ανθρώπους το SPARC προάγει τον πολιτισμό.

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την επανεκτύπωση προωθητικού υλικού του SPARC, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτύπωση 500 αντιτύπων τρίπτυχων ενημερωτικών φυλλαδίων (ψηφιακή εκτύπωση τετραχρωμία 2 όψεις, διάσταση: 45x30cm ανοιχτό, 15x30cm κλειστό, χαρτί: velvet 200 gr, μετεκτυπωτικά: πίκμανση)

Φυλλάδιο εξωτερικό ανάπτυγμα

Φυλλάδιο εσωτερικό ανάπτυγμα

Προμήθεια 500 usb sticks με εκτυπωμένο το λογότυπο του έργου

Usb

Εκτύπωση 500 folders (διάσταση: Α4+ κλειστό, χαρτί: ειδικό χαρτί Materica, εκτύπωση: έγχρωμη, 1 όψη)

Folder

Παραγωγή 500 στυλό με εκτύπωση του λογοτύπου του έργου

ΣτυλόΕκτύπωση 700 μασκών για covid-19 με τα λογότυπα του έργου, της Περιφέρειας Δυτικής καθώς και μορφή του Θεάτρου Σκιών

μασκα

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο