Γλώσσα:

Παραγωγή και εκτύπωση προωθητικού υλικού και υλικού δημοσιότητας στο πλαίσιο του TRACES – Επιμελητήριο Αχαΐας

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Παραγωγή και εκτύπωση προωθητικού υλικού και υλικού δημοσιότητας στο πλαίσιο του TRACES – Επιμελητήριο Αχαΐας

Project Associates
 • Επιμελητήριο Αχαΐας

Περιοχή/Χώρα
 • Πάτρα, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες παραγωγής και εκτύπωσης προωθητικού υλικού και υλικού δημοσιότητας» για την υλοποίηση του έργου TRACES του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετείχε ως εταίρος στο έργο με τίτλο «TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρωνύμιο TRACES, το οποίο εγκρίθηκε στην 1η πρόσκληση του Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Innovation and Competitiveness”, Ειδικό Στόχο 1.2 – “Supporting the incubation of innovative specialized micro and small enterprises in thematic sectors of interest to the Programme Area”.

Το Εταιρικό Σχήμα αποτελούνταν από τους εξής φορείς:

 • University of Salento
 • Technopolis Science and Technology Park Scrl
 • Creative Apulia Cluster  Association
 • Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Επιμελητήριο Αχαΐας

Στόχος του έργου ήταν η αντιμετώπιση της κοινής πρόκλησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, της προαγωγής της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (Μ-ΜΜΕ ΠΔ) ως συντελεστή στην ανταγωνιστικότητα σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, ενισχύοντας τη συνέργεια με άλλους βασικούς οικονομικούς τομείς και με φορείς που αντιπροσωπεύουν την τετραπλή έλικα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τομέα και τη διεθνοποίησή του.

Το έργο αντιμετώπισε κοινά προβλήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη των Μικρών και ΜΜΕ και που αποτρέπουν την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού τους και της επίδρασης τους ως κινητήρια δύναμη μιας έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Η δαπάνη του έργου βάρυνε τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Αχαΐας για το έτος 2019 και τελικώς τον προϋπολογισμό του TRACES και συγκεκριμένα το
−Πακέτο Εργασίας 2, Παραδοτέο 2.5.3.

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την παραγωγή και εκτύπωση του προωθητικού υλικού και υλικού δημοσιότητας του έργου, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

 • σχεδιασμό και εκτύπωση 1000  φυλλαδίων διπλής όψης σε Αγγλικά και Ελληνικά, μεγέθους Α6, έγχρωμα, τετραχρωμίας με χαρτί velvet 200
 • σχεδιασμό και εκτύπωση 50 αγγλικών και 50 ελληνικών αφισών διαστάσεων 200*140
 • 250 pendrive gadgets, 16gb με το logo του προγράμματος
 • 2 roll up banners

afisaGR afisaEN banner (2) banner2 banner

 

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο