Γλώσσα:

Σύμβουλος οργάνωσης δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Σύμβουλος οργάνωσης δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Project Associates
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιοχή/Χώρα
 • Θεσσαλονίκη, Βρυξέλλες

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προχώρησε σε ανάθεση του έργου «Σύμβουλος οργάνωσης δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του έργου MEDNICE» στο πλαίσιο του προγράμματος MED programme Networks for an Innovative Cooperation in Energy Efficiency με ακρωνύμιο MEDNICE και κωδικό 2MED15_2.1_HP_007, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Mediterranean. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Interreg Mediterranean και από Εθνικούς Πόρους.

Το MEDNICE ως οριζόντιο έργο Interreg Mediterranean αποτελεί εστιακό σημείο για καινοτόμες λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας με τη δημιουργία μιας Μεσογειακής κοινότητας σχετικά με τα θέματα ενέργειας που καλούνται να διαχειριστούν δημόσιες αρχές και οργανισμοί, προκειμένου να προωθήσει τη σχετική τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα των «modular» έργων και να ενισχύσει τις σχετικές πολιτικές.

Στην περιοχή της Μεσογείου η πλειονότητα των δημοσίων κτηρίων δεν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη σχετικής ενημέρωσης των ιδιοκτητών-διαχειριστών καθώς και σε έλλειμμα γνώσης, που αποτελούν μια κοινή διασυνοριακή πρόκληση για την περιοχή. Στόχος του έργου MEDNICE είναι να ενδυναμώσει του εταίρους των έργων MED μέσα από μια διακρατική κοινότητας και ένα δίκτυο σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια. Με την ανάπτυξη δράσεων μεταφοράς γνώσης το έργο MEDNICE θα συνεισφέρει καθοριστικά στην ενίσχυση ικανοτήτων ιδιοκτητών-διαχειριστών δημοσίων κτηρίων ώστε να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με την οργάνωση μιας πλατφόρμας γνώσης θα ενισχύσει την κεφαλαιοποίηση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων των «modular» έργων ενώ παράλληλα θα αποτελέσει και τον ακρογωνιαίο λίθο ενός δικτύου μεσογειακής ταυτότητας. Στο πλαίσιο του έργου θα αναλυθούν επίσης οι πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, σε θεματικό επίπεδο και επίπεδο πολιτικών, ώστε να προωθηθούν επιχειρησιακά προς όφελος της Μεσογειακής κοινότητας συνεργασίας. Μέσα από ένα δίκτυο πρεσβευτών γνώσης θα καταστεί δυνατή η διάδοση και επιχειρησιακή μεταφορά των σχετικών μηνυμάτων για την ανάπτυξη στοχευμένων στη Μεσόγειο Ευρωπαϊκών πολιτικών και την προώθηση της ενσωμάτωσής τους στις σχετικές στρατηγικές.

Εταίροι του προγράμματος MEDNICE:

 • City of Nice Energy Cities
 • Euro-Mediterranean University
 • Catalonia Institute for Energy Research
 • Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation
 • Region of North Aegean - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διασυνδεδεμένοι εταίροι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

 • MINISTRY OF ENERGY AND INDUSTRY, Tirana, Albania
 • Environmental Center for Development Education and Networking, Tirana, Albania
 • Regional Education and Information Center for sustainable development in South-East Europe, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
 • NVO Zeleni dom-Green Home, Podgoritsa, Montenegro
 • United Nations Development Programme (UNDP), Podgoritsa, Montenegro

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην οργάνωση δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του έργου MEDNICE σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 απαιτήθηκε η οργάνωση των μετακινήσεων για τη συμμετοχή των πέντε Διασυνδεδεμένων Εταίρων (Associate Partners) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε 2 συναντήσεις συντονισμού και μεταφοράς τεχνογνωσίας του έργου που έλαβαν χώρα, η πρώτη στην Ελλάδα (συμμετοχή στην ΙΡΑ COORDINATION MEETING) και η δεύτερη στο Βέλγιο - Βρυξέλλες στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του προγράμματος MEDNICE. Έπρεπε να οργανωθεί η μετακίνηση ενός εκπροσώπου από κάθε Διασυνδεδεμένο Εταίρο ανά συνάντηση, που θα περιελάμβανε τη μεταφορά (με αεροπλάνο εκτός και εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμούσε διαφορετικά) και τη διαμονή (τουλάχιστον σε ξενοδοχείο 3*, μονόκλινο δωμάτιο) στον προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της κάθε συνάντησης.

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 αναλάβαμε τη διοργάνωση δράσης πολυκαναλικής επικοινωνίας ως ετήσιο συνέδριο του έργου MEDNICE στις Βρυξέλλες. To συνέδριο έλαβε χώρα τον Οκτώβρη στις Βρυξέλλες κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων 2019.

Στο πλαίσιο αυτό η διοργάνωση των εκδηλώσεων περιελάμβανε:

Ι. Μία εκδήλωση δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας /δείπνο

Η παραπάνω εκδήλωση έλαβε χώρα το βράδυ πριν την ημέρα του κυρίως συνεδρίου και περιελάμβανε:

 • Εξασφάλιση χώρου χωρητικότητας τουλάχιστον 40 ατόμων (εταίροι του προγράμματος ΜEDNICE και συμμετέχοντες στα αρθρωτά έργα)
 • Finger-food, αναψυκτικά και κρασί
 • Δράσεις ανάπτυξης ομαδικότητας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
 • Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης

ΙΙ. Μία ανοιχτή εκδήλωση – κυρίως συνέδριο

Η κύρια εκδήλωση περιελάμβανε ένα συνέδριο διάρκειας μίας ολόκληρης ημέρας και μία αίθουσα εκθέσεων. Η διοργάνωση περιελάμβανε:

 • Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης και προσωπικό υποστήριξης της συνάντησης (υποδοχή, εγγραφές, ταμπέλες ονομάτων συμμετεχόντων, λίστα συμμετεχόντων κλπ.)
 • Σχεδιασμό και δημιουργία φακέλου εκδήλωσης και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες
 • Παροχή του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (μικροφωνική εγκατάσταση, φορητά μικρόφωνα, laptop, data projector, οθόνη προβολής κλπ.)
 • Δράσεις πολυκαναλικής επικοινωνίας και δημοσιότητας υπό την καθοδήγηση της CMCC
 • Εξασφάλιση τουλάχιστον 3 διακεκριμένων ομιλητών πέραν των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (ευρωβουλευτές, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κτλ) για τους οποίους αναλάβαμε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής και συγκεκριμένα τη μεταφορά (με αεροπλάνο εκτός και εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμούσε διαφορετικά) και τη διαμονή (τουλάχιστον σε ξενοδοχείο 4*, μονόκλινο δωμάτιο) στον προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της κάθε συνάντησης.
 • Προσκλήσεις προς το κοινό στις Βρυξέλλες
 • Προσκλήσεις προς τα ΜΜΕ
 • Παροχή δύο coffee breaks & ενός ελαφρού γεύματος μπουφέ για 100 άτομα
 • Μαγνητοφώνηση/απομαγνητοφώνηση των πεπραγμένων της συνάντησης και σύνταξη των πρακτικών
 • Βιντεοσκόπηση της συνάντησης και φωτογράφιση

ΙΙΙ. Εκδήλωση /συνάντηση της επιτροπής καθοδήγησης διάρκειας μισής μέρας

Η παραπάνω συνάντηση της επιτροπής καθοδήγησης έλαβε χώρα το πρωί της επόμενης μέρας του κυρίως συνεδρίου και περιελάμβανε:

 • Εξασφάλιση χώρου χωρητικότητας 20 ατόμων
 • Παροχή του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (laptop, data projector, οθόνη προβολής κλπ.)
 • Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης (υποδοχή εταίρων, εγγραφές, ταμπέλες ονομάτων συμμετεχόντων, λίστα συμμετεχόντων κλπ.)
 • Παροχή ενός (1) coffee break/morning brunch για τουλάχιστον 20 άτομα
 • Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης

IV. Δείπνο εργασίας των εταίρων του MEDNICE όπου αναλύθηκαν τα συμπεράσματα του συνεδρίου

Το παραπάνω δείπνο (περίπου για είκοσι άτομα) έλαβε χώρα σε εστιατόριο της περιοχής και το μενού ήταν παρόμοιο με το μενού του συνεδρίου.

 

Τα τελικά παραδοτέα του έργου ήταν τα εξής:

 • Παραδοτέο 1: Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων για το πρώτο τετράμηνο του 2019
 • Παραδοτέο 2: Ενδιάμεση έκθεση πεπραγμένων με πλάνο προγραμματισμού-σχεδιασμού υλοποίησης ετήσιου συνεδρίου για το διάστημα Μαΐου – Ιουλίου 2019
 • Παραδοτέο 3: Τελική απολογιστική έκθεση πεπραγμένων για το 2019

Εκδήλωση Θεσσαλονίκη

mednice-thessaloniki (1)

mednice-thessaloniki (2)

Εκδήλωση Βρυξέλλες

mednice-brussels (1) mednice-brussels (2) mednice-brussels (3) mednice-brussels (4) mednice-brussels (5) mednice-brussels (6)

Προωθητικό Υλικό

mednice-invitation mednice-poster

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο