Γλώσσα:

Οργάνωση συνάντησης στο πλαίσιο του «INTERREG BalkanROAD» στη Σόφια – Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Οργάνωση συνάντησης στο πλαίσιο του «INTERREG BalkanROAD» στη Σόφια – Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Project Associates
  • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Περιοχή/Χώρα
  • Σόφια, Βουλγαρία
  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Έτος
2018

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) στο πλαίσιο επιστημονικής εκδήλωσης του ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος «INTERREG BalcanRoad», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας, προχώρησε στην ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης μετακινήσεων και υποστήριξης της συνάντησης.

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης μετακινήσεων και υποστήριξης της συνάντησης στο εξωτερικό του προγράμματος «INTERREG BalcanRoad» ως εξής:

  • οργάνωση μετακίνησης 3 ατόμων στη Βουλγαρία (Σόφια) με κάλυψη οδοιπορικών εξόδων, ενοικίαση απαιτούμενων μέσων μεταφοράς (αεροπορικά & οδικά)
  • διαμονή και διατροφή σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Χάρτης