Γλώσσα:

Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης και ξενάγηση στο πλαίσιο του EURAXESS TOP IV – ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης και ξενάγηση στο πλαίσιο του EURAXESS TOP IV – ΕΚΕΤΑ

Project Associates
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιοχή/Χώρα
  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EURAXESS TOP IV - Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimise the services of all partners in an innovative and open EURAXESS (686133)» διοργάνωσε τη 2η συνάντηση του έργου στη Θεσσαλονίκη, στις 03-04 Οκτωβρίου 2019.

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης, εστίασης και ξενάγησης για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συνάντησης.

Συγκεκριμένα προχώρησε στα εξής:

  • μίσθωση αίθουσας χωρητικότητας 30 ατόμων και διάταξη Π σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η αίθουσα διέθετε όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (μικροφωνική εγκατάσταση, ενσύρματο και ασύρματο μικρόφωνο, προβολικό, οθόνη προβολής, Wi-Fi, Flip chart με μαρκαδόρους, Μπλοκ και στυλό) για τη διενέργεια της διήμερης συνάντησης
  • υπηρεσίες εστίασης (coffee break, μεσημεριανό γεύμα, δείπνο) και για τις δύο ημέρες τις συνάντησης
  • ταξιδιωτικές υπηρεσίες - ξενάγηση 20 ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν με τα πόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Αρχαία αγορά, Άγιο Δημήτριο, Ροτόντα, Καμάρα, Λευκό Πύργο κ.α) μετά το πέρας της συνάντησης στις 04 Οκτωβρίου 2019

Χάρτης