Γλώσσα:

Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στο πλαίσιο του SEADRION PLUS – ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες οργάνωσης συνάντησης έργου στο πλαίσιο του SEADRION PLUS – ΕΚΕΤΑ

Project Associates
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιοχή/Χώρα
  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Έτος
2022

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Fostering diffusion of Heating & Cooling technologies using the seawater pump in the Adriatic-Ionian Region PLUS» - «SEADRION PLUS» (INT.050413), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B "Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020", προέβη στην ανάθεση υπηρεσιών «Διοργάνωσης Συνάντησης Έργου».

Η ανάθεση αναλυόταν στις ακόλουθες δύο ομάδες:

  • Ομάδα Α: Ενοικίαση αίθουσας
  • Ομάδα Β: Υπηρεσίες εστίασης (Catering)

Το ερευνητικό έργο SEADRION σημείωσε μεγάλη επιτυχία και είχε ως κύρια αποτελέσματα την εγκατάσταση τριών αντλιών θερμότητας θαλασσινού νερού που χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές και την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων για τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, στη διαδικτυακή πλατφόρμα εμφανίζονται πληροφορίες και αποτελέσματα για μία πιλοτική μονάδα, κάτι που προσφέρεται για περαιτέρω ανάλυση και βελτίωση τέτοιων συστημάτων. Για να επεκτείνει τη γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του έργου και να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του έργου στο ευρύτερο κοινό, το SEADRION+ επικεντρώνεται σε προωθητικές ενέργειες σχετικά με τις δυνατότητες εγκατάστασης συστημάτων αντλιών θερμότητας θαλασσινού νερού. Οι δράσεις που προβλέπονται στο έργο SEADRION PLUS περιλαμβάνουν τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων διάδοσης, όπως ημερίδες, σεμινάρια και εργαστήρια. Λόγω του κινδύνου έξαρσης της πανδημίας COVID-19, όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με υβριδική μορφή. Οι κύριες εκδηλώσεις του έργου είναι σεμινάρια προώθησης για πρακτικές εφαρμογές των συστημάτων αντλιών θερμότητας θαλασσινού νερού σε τρεις πιλοτικές τοποθεσίες στο Crikvenica, στο Ντουμπρόβνικ και στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από το έργο SEADRION, όλοι οι εταίροι θα οργανώσουν ημερίδες στη χώρα τους αξιοποιώντας ένα παράδειγμα καλής πρακτικής για να προσεγγίσουν κόσμο και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου. Τέτοιες δραστηριότητες θα συμβάλουν άμεσα στους γενικούς στόχους της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου σε στοχευμένους φορείς και δυνητικούς δικαιούχους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η προώθηση των εγκατεστημένων συστημάτων σε πιλοτικές τοποθεσίες, καθώς χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς με αξιοσημείωτη επιτυχία που είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, όλοι οι εταίροι θα οργανώσουν εργαστήρια και σεμινάρια για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και των εργαλείων που παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του αρχικού έργου SEADRION. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης μεταξύ των εταίρων του έργου και των δυνητικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων ενέργειας και των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, διαφόρων ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, παρέχοντάς τους χρήσιμες πληροφορίες. Τέλος, όλοι οι εταίροι μαζί θα οργανώσουν μια τελική εκδήλωση με τη μορφή συνεδρίου που θα έχει ως στόχο την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου, την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ και τη διασφάλιση της μεταφοράς γνώσης και παραδειγμάτων καλής πρακτικής. Το SEADRION PLUS είναι ένα βασικό συστατικό για τη διασφάλιση των αποτελεσμάτων του αρχικού έργου, αλλά ακόμη περισσότερο για την επέκταση και ανταλλαγή της αποκτηθείσας γνώσης μεταξύ των εταίρων του έργου και των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών για την προώθηση της ανάπτυξης αντλιών θερμότητας θαλασσινού νερού σε μεγαλύτερη κλίμακα.

 

Αντικείμενο έργου

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αίθουσας και εστίασης για τη διεξαγωγή της 2ης συνάντησης του έργου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 5 Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα προχώρησε στα εξής:

  • ενοικίαση αίθουσας χωρητικότητας 10 ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η οποία διέθετε τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (μικροφωνική εγκατάσταση, με ενσύρματο και ασύρματο μικρόφωνο, προβολικό, οθόνη προβολής, ασύρματο ίντερνετ Wi-Fi, flip chart με μαρκαδόρους, μπλοκ, στυλό κοκ.)
  • εξασφάλιση εξοπλισμού και πλατφόρμας για την πραγματοποίηση της συνάντησης του έργου σε υβριδική μορφή
  • παροχή εξοπλισμού εστίασης
  • παροχή coffee break και μεσημεριανού φαγητού την ημέρα της συνάντησης

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο