Γλώσσα:

Υπηρεσίες διερμηνείας στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων – Περιφέρεια Αττικής

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες διερμηνείας στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων – Περιφέρεια Αττικής

Project Associates
  • Περιφέρεια Αττικής

Περιοχή/Χώρα
  • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκδηλώσεων για τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων και Ελλήνων της Μικράς Ασίας για το έτος 2019» το οποίο αναλυόταν στις ακόλουθες έξι ομάδες:

  • ΟΜΑΔΑ 1: Σχεδιασμός και εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού
  • ΟΜΑΔΑ 2: Φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση
  • ΟΜΑΔΑ 3: Μικροφωνική - ηχητική κάλυψη
  • ΟΜΑΔΑ 4: Εστίαση
  • ΟΜΑΔΑ 5: Διερμηνεία - μετάφραση
  • ΟΜΑΔΑ 6: Παραχώρηση αίθουσας έναντι μισθώματος

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε για την εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία την υλοποίηση των εξής:

ΟΜΑΔΑ 5: Διερμηνεία - μετάφραση του ομιλητή της κεντρικής εκδήλωσης

Και συγκεκριμένα:

  • Παροχή διερμηνέα από ελληνικά στα αγγλικά και το αντίστροφο
  • Παροχή του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού (μεταφραστικό κουβούκλιο, ασύρματα ακουστικά περίπου 500τεμ.) για την εκτέλεση της διερμηνείας των ομιλιών της εκδήλωσης

Χάρτης