Γλώσσα:

Υπηρεσίες εστίασης κατά τη διάρκεια ημερίδας για την κουνουποκτονία – Περιφέρεια Αττικής

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες εστίασης κατά τη διάρκεια ημερίδας για την κουνουποκτονία – Περιφέρεια Αττικής

Project Associates
  • Περιφέρεια Αττικής

Περιοχή/Χώρα
  • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Δράσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών» την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 3 του Πα.Δ.Α.

Αντικείμενο έργου:

Στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών εστίασης (coffee break) για 150 άτομα.

Χάρτης