Γλώσσα:

Υπηρεσίες εστίασης κατά την υλοποίηση επιμορφώσεων σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη – ΙΕΠ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Υπηρεσίες εστίασης κατά την υλοποίηση επιμορφώσεων σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη – ΙΕΠ

Project Associates
  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Περιοχή/Χώρα
  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Πάτρα, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ προχώρησε στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά την υλοποίηση επιμόρφωσης στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών για την περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γ’ και Δ’ κύκλος) της δράσης 1 «επιμόρφωση για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση» της πράξης: «παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδ. ΟΠΣ: 5004204.

 

Αντικείμενο έργου:

Συγκεκριμένα η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ανέλαβε τις εξής υπηρεσίες:

  • Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε 80 άτομα για την επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.
  • Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε 180 άτομα για την επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019.

Χάρτης