Γλώσσα:

Παροχή υπηρεσιών εστίασης στο πλαίσιο του EURAXESS TOP IV – ΕΚΕΤΑ

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Παροχή υπηρεσιών εστίασης στο πλαίσιο του EURAXESS TOP IV – ΕΚΕΤΑ

Project Associates
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Περιοχή/Χώρα
  • Βόλος

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «EURAXESS TOP IV - Open EURAXESS – To strengthen the effectiveness and optimise the services of all partners in an innovative and open EURAXESS (686133)» διοργάνωσε συνάντηση του έργου στο Βόλο, στις 11-12 Ιουνίου 2019.

Το έργο αναλυόταν στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες:

  • Ομάδα Α: Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες (μετακινήσεις εσωτερικού)
  • Ομάδα Β: Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες (διαμονή)
  • Ομάδα Γ: Υπηρεσίες εστίασης (catering)
  • Ομάδα Δ: Υπηρεσίες εστίασης (δείπνο)

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε την υλοποίηση της ομάδας Δ και συγκεκριμένα την παροχή υπηρεσιών εστίασης (δείπνο) σε κεντρικό εστιατόριο της πόλης του Βόλου. Στο δείπνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2019, παραβρέθηκαν 20 συμμετέχοντες της συνάντησης του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS.

Χάρτης