Γλώσσα:

Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου
Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Project Associates
  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Περιοχή/Χώρα
  • Αθήνα, Ελλάδα

Έτος
2019

Περιγραφή έργου

Περιβάλλον έργου:

To Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», προέβη στην ανάθεση υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού  Υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313 και ειδικότερα της Δράσης 5: «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» πραγματοποιήθηκαν εννέα ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες εκτός Αττικής με στόχο την πιλοτική εφαρμογή του υλικού των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων σε σχολικές μονάδες.

Στις παραπάνω ημερίδες συμμετείχαν μέλη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Πράξης και οι Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες του Μητρώου προκειμένου να παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα το προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό που εκπονείται από τους Ειδικούς Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες του Μητρώου στο πλαίσιο των Δράσεων 2-4.

 

Αντικείμενο έργου:

Η εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ανέλαβε να διασφαλίσει την παροχή  υπηρεσιών φιλοξενίας και μετακινήσεων των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Πράξης και  των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνώμονων του Μητρώου, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

α) έκδοση και οικονομική κάλυψη των αεροπορικών εισιτηρίων μετακίνησης των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και των Ειδικών Επιστημόνων του Μητρώου από την Αθήνα προς τον τόπο  διεξαγωγής των ημερίδων (μετ’ επιστροφής)

β) εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη της διαμονής των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και των Ειδικών Επιστημόνων του Μητρώου για έως δύο διανυκτερεύσεις

Χάρτης

Top

Μετάβαση στο περιεχόμενο